Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Beste medeparochianen

16-12-2020

Fijne kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar

Graag wensen wij u van harte fijne kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar. Hoe vervelend de situatie ook is, laten we samen het jaar 2020 positief eindigen en het nieuwe jaar 2021 vol vertrouwen tegemoet zien en met vereende krachten de schouders eronder zetten.
Natuurlijk heeft het coronavirus ons onaangenaam verrast en veel onheil aangericht. Veel mensen zijn ziek geworden en menigeen is overleden, waaronder onze zeer geliefde pater Hans de Visser. Daarnaast is er voor velen sprake van psychische nood en financiële tegenslag. 

Gelukkig is er binnenkort een vaccin beschikbaar en we hopen dat het virus dan snel bestreden kan worden. We zijn wel keihard op de feiten gedrukt: er zijn in onze welvarende wereld onzekerheden die wij moeilijk kunnen beteugelen. Door onder meer de globalisering ontstond er een pandemie die bijna in alle landen tot grote negatieve gevolgen heeft geleid. Wij denken dat wij onze aarde kunnen beheren en exploiteren, maar er zijn grenzen. Onze aarde laat zich niet manipuleren.
Gelukkig zien we dat er wereldwijd ter bescherming van alle mensen versneld maatregelen worden genomen. Laten wij het goede voorbeeld geven en zorgvuldig zijn. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij in Nederland wonen in een welvarend, stabiel en goed geleid land met een gezondheidszorg waarvoor we heel dankbaar mogen zijn.

Voor onze parochie was het ook een enerverend jaar met teruglopende inkomsten door verplicht minder kerkbezoek. Helaas mogen we nu bij de vieringen maximaal dertig mensen toelaten in de kerken. Dat waren er eerder honderd en een tijdlang zelfs helemaal zonder kerkbezoek. Gelukkig zijn de kerkbijdragen hoger zodat dit het verlies enigszins compenseert.
Uw bijdrage is hard nodig en wij zijn u heel erkentelijk voor elke donatie. Samen zijn we verantwoordelijk om onze mooie parochiegemeenschap in stand te houden en dat gaat zeker lukken, daarvan zijn we overtuigd. Wij zijn zeer dankbaar dat onze vrijwilligers, meer dan 500, zich ook dit jaar heel goed hebben ingezet, zij vormen het fundament van onze geliefde parochie.
De sfeer in onze parochie is uitstekend, mensen zijn barmhartig, hebben heel veel voor elkaar over en helpen elkaar waar mogelijk. De contactgroepen en de vrijwilligers in onze kerkdorpen Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde zijn zeer actief en komen met goede ideeën. Ondanks de coronacrisis zijn er veel activiteiten in goede harmonie en in prettige samenwerking ontplooid. Op de website van de parochie vindt u daarover alle details.

Onze parochie bloeit en is actief. Door de grote inzet en de veerkracht van heel veel mensen zijn we sterk. Het was een uitdagend jaar. We moeten de realiteit onder ogen zien, maar door het vertrouwen dat we in elkaar hebben worden we gesteund en worden we krachtiger. Het leven kent ups en downs maar door het geloof in Jezus Christus mogen we een rotsvast vertrouwen hebben in de toekomst.
Hij wijst ons de weg en leert ons dat tegenslag ook een goede basis kan zijn voor verdere bloei en groei. Laten we stilstaan bij zijn geboorte en zijn leven waarin hij ons heeft duidelijk gemaakt dat het leven niet eindig is. Dat we vertrouwen mogen hebben en positief mogen zijn. Als wij positief zijn dan heeft dat direct gevolg voor het denken en doen van onze medemensen. Daarmee maken wij de wereld beter en gelukkiger. Dát is toch een fantastisch uitgangspunt om het nieuwe jaar te beginnen!

Nogmaals een heel mooi kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar ook namens het bestuur en alle vrijwilligers van onze parochie.

Pastoor Geert Jan van Rossem, voorzitter 
en Jos Polman, vicevoorzitter


Installatie van pastoor Geertjan van Rossem op 17 februari 2019