Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Koud(er) in de kerken

15-01-2021

De kerken moeten in coronatijd anders worden verwarmd

We horen de laatste maanden dat sommige kerkbezoekers het koud(er) vinden in de kerk en dat klopt. We stoken in verband met de corona-epidemie anders dan voorheen. Dit volgens de voorschriften van de bisschoppen die gebaseerd zijn op de landelijke coronarichtlijnen. Daarom is het kouder en dat zal de komende maanden ook zo blijven: we leggen het uit… 

Wat is er aan de hand!? Normaal stoken we de kerken voor een H. Mis op tot ongeveer 15-16 graden; dit verschilt per kerk. Dit gebeurt in bijna alle kerken door middel van een ventilatiesysteem, daarmee wordt de opgewarmde lucht via een ventilatiesysteem de kerk/basiliek ingeblazen. Dit gebeurt in heel veel kerken in Nederland en elders in Europa. Deze geforceerde luchtstromen zijn natuurlijk heel riskant voor de verspreiding van het coronavirus. Vandaar dat de bisschoppen het volgende hebben besloten:

  • De kerken worden van tevoren opgewarmd ongeveer 15-16 graden.
  • Een half uur voor aanvang van de H. Mis gaat de verwarming en gaan de ventilatoren uit.
  • Tijdens de gehele viering blijven deze uit; in de basiliek zijn daarom de voorste banken geblokkeerd.
  • Na de viering moet de kerk een half uur worden gelucht: deuren en ramen tegen elkaar open en de banken worden door vrijwilligers ontsmet.
  • Daarna wordt (in Boxtel) de basiliek voor de Hoogmis weer zo goed mogelijk warm gestookt, maar de tijd daarvoor is heel kort, gewoon te kort.
  • Dan geldt voor die Hoogmis weer dezelfde cyclus.
Het is niet anders en we zullen er in deze coronatijd mee moeten leren omgaan. Een extra jas aan, een das om en handschoenen aan. In het voorjaar en straks in de zomer wordt alles weer een beetje meer normaal als het buiten ook warmer wordt. Dan doen hopelijk de vaccins ook geleidelijk aan hun werk en kunnen we weer terug naar ‘het nieuwe normaal’. 

Graag vragen we uw begrip voor deze situatie, zeker nu u nogmaals de reden hebt kunt lezen waarom het koud(er) is in de kerken. Samen krijgen we de corona eronder!


Het rooster zit vlak voor de rode loper in de basiliek