Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

De taken zijn verdeeld

09-02-2021

Het Pastoraal Team is met de nieuwe bezetting uit de startblokken

Per 1 januari 2021 is diaken Pieters Schevers uit ons kerkdorp Esch aan het Pastoraal Team van de Heilig Hartparochie toegevoegd. Gemotiveerd, vol enthousiasme, onbezoldigd en fit begint hij samen met zijn drie collega’s aan zijn nieuwe taak. Het Pastoraal Team in zijn nieuwe samenstelling heeft inmiddels samen gedachten en ideeën gedeeld en een taakverdeling is opgesteld. De start is er, maar de coronabeperkingen gooien toch wel roet in het eten…

Het Pastoraal Team bestaat per 1 januari 2021 uit pastoor Geertjan van Rossem, kapelaan Marshal Stanislaus, diaken Pierpaolo Flesia en dus diaken Pieter Schevers. Zij worden geassisteerd door pastoraal medewerkers. Zo helpen pastor Harrie van den Tillaart, pater Leo van de Klaauw en priester Christ Rodeyns. Indien nodig kunnen ook nog andere bedienaren worden ingeschakeld.

● De taakverdeling binnen het Pastoraal Team
Zoals eerder gezegd, hebben de leden van het Pastoraal Team al enkele keren in verschillende samenstellingen van gedachten gewisseld. In een van de complete bijeenkomsten is de definitieve taakverdeling aan de orde geweest. Deze is als volgt:
  • Pastoor Geertjan van Rossem. Hij heeft als primaire taak de aansturing van de hele parochie, pastoraal en ook inhoudelijk. Hij is dan ook formeel de voorzitter van het parochiebestuur. Als zodanig stuurt hij het Pastoraal team aan en is hij met het team verantwoordelijke voor de pastorale invulling. Daarnaast heeft hij de bijzondere zorg en aandacht voor de parochianen in het kerkdorp Boxtel. Hij is voor die parochianen de eerst aanspreekbare persoon. Hij wordt daarbij geassisteerd door de andere leden van het team, vooral door diaken Pierpaolo Flesia, en andere pastoraal medewerkers. Hij is lid van het parochiebestuur (voorzitter), het Contactberaad en van de Contactgroep Boxtel. Op dit moment verzorgt hij nog veel uitvaartvieringen en is hij de ‘trekker’ van de Eerste Communievieringen. Deze taken worden geleidelijk aan meer over de andere leden verdeeld.
  • Diaken Pieter Schevers. De aandacht van hem gaat voornamelijk naar het kerkdorp Esch, daarvoor is hij de eerst aanspreekbare persoon. Hij zal daarbij als aandachtspunt onder meer het contact met ouders van Eerste Communicanten, dopelingen en vormelingen hebben en ook een actieve rol vervullen in de sacramentencatechese. Ook kan hij worden ingezet voor de toediening van het doopsel van kinderen in Esch. Verder krijgt hij bijzondere (diaconale) aandacht voor zieken en ouderen en onder meer de H. Communie kunnen brengen bij degenen die niet naar de kerk kunnen komen. Hij wordt ook lid van de Contactgroep Esch.
  • Pastor Harrie van den Tillaart. De aandacht van pastor Harry van den Tillaart gaat vooral en alleen uit naar het kerkdorp Lennisheuvel, daarvoor is hij dus de eerst aanspreekbare persoon. Deze taak verzorgt hij al jaren. Hij verricht daar nagenoeg alle pastorale zaken zoals het verzorgen van vieringen, uitvaarten en andere pastorale zaken. Hij is voor Lennisheuvel het aanspreekpunt voor de ouders van Eerste Communicanten, dopelingen en vormelingen. Verder heeft hij de bijzondere (diaconale) aandacht voor zieken en ouderen en het bezorgen van de H. Communie. Hij is ook lid van de Contactgroep Lennisheuvel.
  • Kapelaan Marshal Stanislaus. Op dezelfde wijze als diaken Pieter Schevers is kapelaan Marshal de eerst aanspreekbare persoon namens het Pastoraal Team in het kerkdorp Liempde. Daartoe zit hij ook in de Contactgroep Liempde. In de hoop dat de komende maanden zijn beheersing van de Nederlandse taal goed vordert, kan kapelaan Marshal dan een actievere rol kunnen gaan spelen in de sacramentencatechese en de begeleiding van ouders van dopelingen, Eerste Communicanten en vormelingen in Liempde. Op dit ogenblik wordt hij geassisteerd door diaken PierPaolo Flesia. Deze laatste wordt regelmatig gevraagd voor een uitvaartplechtigheid op het kerkhof; ook dit kan op termijn afwisselend met kapelaan Marshal gebeuren. Ook is kapelaan Marshal beschikbaar om de ziekencommunie thuis te brengen alsook voor het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving. Verder verzorgt kapelaan de doordeweekse H. Mis op woensdag en donderdag in Liempde.
De andere pastoraal medewerkers, pater Leo van de Klaauw en priester Chris Rodeyns, springen waar mogelijk bij. Zij ‘vullen gaten’ en zijn daarmee én daardoor een steunpilaar voor de parochie. Diaken Pierpaolo Flesia assisteert op alle fronten: hij helpt kapelaan Marshal en pastoor Geertjan en is bijna altijd in de gelegenheid om te helpen waar nodig is.
 
We wensen alle pastoraal medewerkers veel succes met het werk. Vooral het Pastoraal Team met zijn missionaire opdracht in deze moeilijke tijden: het leiden van de parochie, het er zijn voor de parochianen en het bieden van een luisterend oor. Moge God hen daarbij tot steun en inspiratie zijn en moge wij hun inzet op waarde schatten en hen dankbaar zijn.


De ingang van de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde door de sneeuw bevangen...