Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Interreligieuze gebedsviering

16-09-2021

Samen bidden voor vrede

In verband met de vredesweek is er een Interreligieuze gebedsviering in de Protestantse kerk. Aanvang donderdagavond 23 september om 19.00 uur

De Viering is voorbereid door leden van het interreligieus platform. Ook afgevaardigden van de moslimgemeenschap zullen deelnemen. 

Het thema dat pax Christi heeft vastgesteld voor de vredesweek dit jaar is “ Inclusief samenleven”. Er kan pas sprake van vrede zijn als er recht wordt gedaan aan iedereen. Dit is ook het thema van deze viering.

De zang wordt verzorgd door Sandy Makdis. Zij is met haar familie Syrië ontvlucht en heeft hier in Boxtel een nieuw bestaan opgebouwd.

U kunt zich voor deze Viering aanmelden tot 20 september via de mail h.jansen2611@gmail.com.


Er kan pas sprake van vrede zijn als er recht wordt gedaan aan iedereen.