Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: september 2021

21-09-2021

Op donderdag 9 september jl. vond de achtste vergadering, de septembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Veilige opstap naar priesterkoor in Boxtel
Er is besloten een veilige opstap naar het priesterkoor in de Sint-Petrusbasiliek te laten maken. Dit in de vorm van een op maat gemaakte ‘hellingbrug’. De offerte is in het bestuur besproken en goedgekeurd. Aan de realisering wordt thans gewerkt. 

● Alphacursus 2021-2022 op 21 september van start
Deze nieuwe Alphacursus start op dinsdag 21 september om 19.00 uur in het Pastoraal Centrum. Deze eerste bijeenkomst is een kennismakingsavond. Daarna volgen er nog elf bijeenkomsten waaronder een tweedaagse. Deze zijn nagenoeg alle op de dinsdagavond en beginnen om 19.00 uur. Voor meer informatie kunt u met het secretariaat bellen, telefoon 0411 – 67 22 15.

● Gesprekken met de koren
Met een aantal koren zijn gesprekken gevoerd over de wijze, het tijdstip en in welke vorm er weer kan worden opgestart. Met enkele andere gaan deze gesprekken nog plaatsvinden. Geleidelijk aan starten alle koren weer op. 

● Eerste H. Communievieringen
Deze gaan dit jaar ‘gewoon’ door maar wel met strikte inachtneming van de coronamaatregelen. De vieringen zijn steeds in kleine groepen en wel als volgt:
Kerkdorp Boxtel in de Sint-Petrusbasiliek
- zondag 12 september om 14.00 uur
- zaterdag 18 september om 13.30 uur
- zaterdag 25 september om 13.30 uur (inclusief de kinderen uit Lennisheuvel)
- zondag 26 september om 13.30 uur
Kerkdorp Esch in de Sint-Willibrorduskerk
- zondag 3 oktober om 11.00 uur
Kerkdorp Lennisheuvel de Sint-Petrusbasiliek
- (dus op) zaterdag 25 september om 13.30 uur
Kerkdorp Liempde in de Sint Jans Onthoofdingkerk
Deze is op zondag 6 juni geweest en is prima geslaagd.

● Algemene informatieavond Heilig Hartparochie
We vertrouwen erop dat deze dit jaar weer wel kan doorgaan. De ontmoetingsavond is op woensdag 17 november a.s. in de Walnoot. Daar gebruiken we de grote zaal. Meer informatie volgt. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. 

● Video- en streamingsapparatuur in de basiliek
Vanaf zondag 6 juni jl. zijn we gestart met de wekelijkse uitzending (via YouTube) van de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Vanaf 4 september zijn we ook begonnen met het uitzenden met de avondmissen van 19.00 uur op zaterdag. Het uitzenden van de hoogmis van 09.30 uur in Liempde via Omroep Dommelland gaat gewoon door. 
Via ons YouTubekanaal kunt u alle vieringen in/van de Sint-Petrusbasiliek terugkijken. Het uitzenden van de missen van Boxtel gaat via streaming op het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Dit kunt u via onze website heel gemakkelijk bereiken. Vraag anders iemand om u even te helpen. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

● Contactmiddagen voor onze vrijwilligers
Deze ontmoetings- en bedankmiddagen vinden dit jaar weer plaats en zijn als volgt:
  • Boxtel: op zaterdag 9 oktober van 11.00 (H. Mis) tot 15.00 uur;
  • Esch: op zondag 7 november, start met de Sint-Willibrordusviering om 11.00 uur inde kerk;
  • Lennisheuvel: op zondag 26 september, gekoppeld aan de viering van de Sint-Theresiadag;
  • Liempde: op een middag; deze moet nog worden ingepland. Alle vrijwilligers ontvangen tijdig een persoonlijke uitnodiging. 
● Brainstormavond parochiebestuur
Deze is op donderdag 9 december gepland en begint om 20.00 uur. Plaats van samenkomst: Pastoraal Centrum.

● Jubileumfeest van pastor Harry van den Tillaart
Dit feest wordt op zondag 10 oktober a.s. gevierd. De viering begint met een H. Mis in de kerk van Lennisheuvel; deze is om 11.00 uur. Het verdere verloop van het programma wordt nog nader bekend gemaakt.

● Investering in de videoregistratie- en streamings-
   apparatuur
Een samenvattend overzicht van alle investeringen is opgesteld en vastgesteld. Dit overzicht is een verantwoording van de aan de parochie geschonken gelden. Nogmaals dank aan wijlen Wim en Anny Aarns-Zijm.

● Realisering appartement in het Koetshuis
Nadat nog enkele zaken op een rij worden gezet, start de realisering van dit appartement. De aannemer hoopt nog in september te kunnen beginnen. Daarna wordt het appartement aan derden te huur aangeboden. Dit traject zal dit najaar nog in gang worden gezet.

● Restauratiewerkzaamheden toren basiliek
Deze zijn op maandag 6 september van start gegaan met de bouw van een immens steiger. Op 1 december zou het hele project gereed kunnen en moeten zijn. 

De volgende bestuursvergadering
is op donderdag 14 oktober 2021 om 11.00 uur.