Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Coronaregels versoepeld

23-09-2021

Per 25 september worden in de kerken de coronaregels versoepeld

De bisschoppen hebben onlangs de nieuwe coronaregels voor de katholieke kerken van Nederland bekendgemaakt. Deze worden behoorlijk versoepeld. Zo wordt de anderhalve meter afstand in de kerkgebouwen losgelaten, de maximale aantallen zijn er niet meer en er mag weer volop worden meegezongen. Ook door de koren. De belangrijke basisregels blijven gehandhaafd. Deze versoepelingen zijn met ingang van zaterdag 25 september van kracht

● Geen anderhalve meter meer en geen mondkapje
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Dit laatste is best moeilijk maar daar gaan we ons best voor doen… We vragen u uitdrukkelijk om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Bij binnenkomst van de kerk hoeft u ook geen mond- neuskapje meer te dragen.
Kerkbezoekers die toch graag op voldoende afstand willen zitten kunnen in de zijbeuken plaatnemen of dat bij binnenkomst aan de gastheer/vrouw kenbaar maken.

● Bij klachten thuisblijven
We vragen u dringend om de verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Ook graag in de binnenkant van de elleboog hoesten, geen handen geven en uw handen ontsmetten.

● Nadrukkelijke oproep om te laten vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

● Hoestscherm bij het ter communie gaan
Bij het ter communiegaan blijft het hoestscherm gehandhaafd. Bij de uitreiking zelf kan de priester kiezen voor het eucharistisch pincet of het uitreiken op een (gereinigde) hand. Op een tissue mag natuurlijk ook.

● Zingen in de kerk mag weer
Tijdens de vieringen mag er door de kerkbezoekers weer hardop gebeden én gezongen worden. De koren mogen ook weer zingen mits ze zich aan bepaalde regels houden die bij de koren en koorleden bekend zijn.  

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.