Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Heilige Franciscus van Assisi

04-10-2021

4 oktober: Sterfdag en gedenkdag van de heilige Franciscus van Assisi
Vandaag, maandag 4 oktober, gedenken we in de Katholieke Kerk de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226). Ter ere van Franciscus een prachtig gebed, dat hij zelf heeft geschreven:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het Eeuwige Leven. 
Amen.


Heilige Franciscus van Assisi