Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Christus, Koning van het Heelal

18-11-2021

Christus regeert door liefde

Dit weekend, zaterdag 20 en zondag 21 november, vieren we Christus Koning. 
Jezus antwoordde: "Ja, koning ben ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem." 

Het feest van Christus, Koning van het Heelal (Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex in het Latijn) of kortweg Christus Koning is een Hoogfeest binnen de Katholieke Kerk. Het wordt ieder jaar eind november gevierd, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

Christus Koning is daarmee de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar. De daarop volgende zondag begint de advent, het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. 

Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea om nadruk te leggen op de allesomvattende betekenis van het koningschap van Christus over de mens en de wereld.

Christus, Vorst der vorsten, regeert door liefde. Welkom om dit Koninklijke Hoogfeest samen te vieren in een van onze parochiekerken!