Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Laat je inspireren: Geloven NU 2021

26-12-2021

● Overweging met Kerstmis, 24, 25 en 26 december 2021

Kerstmis nachtmis, 24 december. Het motto luidt: Heden: een Redder!
We hebben naar zijn komst uitgekeken en dan is Hij er, Jezus, Gods Zoon. Er is vreugde, er is tevens bewustwording dat het ook zo menselijk is. We willen de diepte van dit Mysterie doorgronden en we zien de alledaagsheid van een jong gezin op een afgelegen plek met hun pasgeborene. Mogen we zeggen: zo is onze christelijke geloofsweg? Midden in het heel menselijke, aardse zelfs, het mysterie ontmoeten van Gods aanwezigheid.

Kerstmis, 25 december Het motto luidt: Heden: een Redder!
In deze viering wordt het mysterie van de Menswording ten volle uitgewerkt. God spreekt tot ons door zijn Zoon: het Woord is vlees geworden. God heeft zijn tent opgeslagen onder ons, in een wereld die moeite heeft om Hem te ontvangen. We zijn de intimiteit van de nacht voorbij, we zijn aangekomen in het volle licht. We mediteren over Gods gave die een kosmische betekenis krijgt. Johannes getuigt van Zijn  komst opdat ook wij Zijn getuigen worden. Ook als vierende mensen.
 
Feest van de Heilige Familie, 26 december. Het motto luidt: Groei in wijsheid.
Ideaalbeeld van een familie? Heilig? Jezus, Maria en Jozef… Gelukkig zijn er veel gezinnen waarin men elkaar opbouwt, waar liefde is en men samen de uitdagingen van onze tijd aangaat. Er is ook veel leed daar waar de relaties onder druk staan en men andere wegen gaat. Binnen deze context vieren we op deze tweede kerstdag het feest van de heilige Familie en bidden we dat de focus gericht blijft op heel-zijn en heel-worden. Heilig…

● Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van Kerstmis 2021

De bespreking van de lezingen en het Evangelie zijn digitaal. 
Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links. Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van kerstavond en klik op deze link en geniet van de presentatie. 
● Voor de presentatie over de beide lezingen van Kerstmis klikt u op deze link. 
● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem. Klik op deze link.

● Teksten van lezingen en de Evangelies van deze week

De teksten van beide lezingen en en de Evangelies van deze week zijn in de bijlage te vinden. Klik op deze bijlage en lees deze eens rustig door...

Meer informatie: