Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: januari 2022

14-01-2022

Op donderdag 13 januari jl. vond de eerste vergadering, de januariververgadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.
 
● Coronamaatregelen tot en met 15 januari 2021
De coronaregels blijven tot en met 15 januari 2022 gehandhaafd. In de week van 17 januari wordt bekeken of deze moeten c.q. kunnen worden aangepast. Op voorschrift van de overheid en de bisschoppen zijn de basisregels voor onze parochie:
 • bij verkoudheid, hoesten, griepverschijnselen, etc.: thuisblijven;
 • bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mond/neusmasker op;
 • de handen bij binnenkomst ontsmetten;
 • houdt in de kerk anderhalve meter afstand en neem plaats bij een sticker;
 • hoesten in de binnenkant van de elleboog;
 • er mag zachtjes worden meegezongen;
 • beperkte toegang bezoekers: Boxtel ca 50 | Esch ca 50 | Lennisheuvel ca 30 | Liempde 50;
 • aan de deur vindt een gezondheidscheck plaats en er wordt geteld.
Verder zijn de volgende zaken afgesproken:
 • er vinden na 17.00 uur geen vieringen meer plaats; alle vieringen (H. Missen) worden/zijn verplaatst of vervroegd naar 16.00 uur;
 • alle vergaderingen en bijeenkomsten na 17.00 uur worden afgelast dan wel vervroegd;
 • koren en muziekverenigingen mogen in klein groepen optreden met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.
● Realisering appartement in het Koetshuis
Het appartement in het Koetshuis zal rond 15 februari 2022 gereed zijn. Daarna wordt dit via de website Funda verhuurd. We houden u van de verdere voortgang op de hoogte en hou vooral ook de website Funda in de gaten.

● De Actie Kerkbalans 2022: einde januari
De Actie Kerkbalans is helemaal voorbereid en ligt klaar voor de uitrol ervan. De actie vindt plaats van 22 tot en met 30 januari 2022. Honderden vrijwilligers van de parochie bezorgen dan bijna 12.000 enveloppen bijna huis-aan-huis. 
We vragen u vriendelijk een nette bijdrage te verstrekken, te meer omdat we ook in het afgelopen kalenderjaar veel collectegelden hebben gemist. Bij voorbaat hartelijk dank.

● De parochiegids in gereed
De parochiegids 2022-2023 is gereed en gedrukt. Dit boekje, een handige adressen- en telefoonnummergids, wordt in januari 2022 tegelijkertijd met de brief van de Actie Kerkbalans 2022 verspreid. 

● Brainstormavond bestuur
Deze avond vindt plaats op donderdag 3 maart a.s. als dit om coronatechnische redenen mogelijk is. Op deze avond wordt een start gemaakt van het opstellen van een beleidsplan voor het parochiebestuur voor de komende vijf jaren.

● Pastorale zaken worden opnieuw opgepakt
In het voorjaar van 2022 wordt een aantal pastorale zaken opgepakt die zo mogelijk alle fysiek en tijdig worden georganiseerd. We noemen de belangrijkste:
 • Er wordt een nieuwe Alphacursus opgestart. De eerste avond, een informatieavond, is op donderdag 10 maart en vindt in het Pastoraal Centrum plaats. De aanvang is 18.30 uur.
 • Het opzetten van een cursus ‘Catholicism’. Avonden met een inleiding, film en gesprekken.
 • Alle vormsel- en communievieringen vóór de zomervakantie voorbereiden en vieren. De communievieringen in mei en de vormselviering(en) in juni/juli 2022.
 • Het synodale proces in de ‘Kerk’. Dit proces van samen op weg en samen zoeken start in begin maart (7, 8 of 12 maart). Hou deze website in de gaten…
 • Het proces is gebaseerd op drie sleutelbegrippen: gemeenschap, participatie en gezamenlijk uitdragen. 
Nu maar hopen dat corona weer geen roet in het eten gooit, maar daar gaan we vooralsnog niet vanuit.

● Eerste vingeroefeningen: een positief resultaat
Een allereerste berekening van het exploitatieresultaat van 2021 wijst op een positief resultaat. Dat betekent dat we voor het eerst in de zwarte cijfers zouden belanden. We zijn met u zeer benieuwd naar de definitieve jaarcijfers van 2021.

‘Geef voor de dag van morgen’

De volgende bestuursvergadering is 
op donderdag 3 februari 2022 om 11.00 uur.