Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Actie Kerkbalans 2022

20-01-2022

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

‘Al ruim tien maanden is ons land in de ban van het coronavirus’, schreven we verleden jaar. Nu komt daar al een volledig jaar bij, zitten we nog in de zorgen en de wereld om ons heen is weer heel klein. Thuis in quarantaine, kinderen niet naar school, niet naar het werk kunnen, je winkel op slot en als je veel pech hebt een geliefde ernstig ziek thuis of nog erger in het ziekenhuis. Helaas is het einde nog niet in zicht…

Maar er gloort hoop: de vaccins werken, we bouwen steeds meer een zekere groepsimmuniteit op en de boosterprikken doen steeds meer hun werk. We keren langzaamaan terug naar een nieuw normaal, een leven na corona dat in veel facetten er anders zal uitzien. Komt het intensieve lichamelijk contact terug? Worden we weer verdraagzamer? Kunnen we weer samen gaan werken op één plek? Lossen we de ontstane eenzaamheid op en nog veel meer ‘coronaschade’. Dit vraagt inzet van iedereen en is voor elke burger een opdracht.

Zo is het ook met onze parochie, ons bisdom, onze kerk. Ook die moeten we een beetje ‘opnieuw uitvinden’. Dat was al geruime tijd zo, maar zeker nu de corona ook in ons samenzijn diepe kuilen heeft geslagen. Samen met de paus en de bisschoppen beginnen we aan een synode: een ‘samen op weg gaan’ om onze kerk weer opnieuw vorm te geven. Van onderop, vanuit de basis en vanuit de mensen zelf. We willen onze missie herijken en aan een bloeiende kerkgemeenschap werken. Daaraan moet iedereen kunnen deelnemen: samen werken aan een nieuwe toekomst aan een ‘nieuwe kerk’, geschikt en uitgerust voor de kerk van de 21ste eeuw. 

Al deze zaken kosten inzet, menskracht, vertrouwen en ook geld. Daarvoor hebben we uw hulp en steun nodig onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt vrijwilliger worden bij een van de geloofsgemeenschappen Boxtel, Esch. Lennisheuvel of Liempde en daadwerkelijk meehelpen en/of een financiële bijdrage geven. Daarom is er einde januari, van 23 tot 30 januari, weer de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse ‘contributie-actie’ van alle kerken in Nederland. 
Elke bijdrage is zeer welkom en komt ten goede aan uw eigen kerkdorp. Laat uw hart kloppen én spreken, geef vandaag voor de kerk van morgen… De actie duurt tot en met eind januari 2022.