Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

De overgang naar ‘Kruisig hem’

25-04-2022

Go to the church at Sunday. If Jesus can rise from the dead, you can rise from the bed.

Vrij vertaald betekent dat: Ga zeker op zondag naar de kerk. Want als Jezus kan opstaan uit de dood, kunnen wij minstens vroeg opstaan om naar de kerk te gaan. Zondag naar de kerk gaan om ons geloof te bevestigen dat de dood is overwonnen en we bestemd zijn om eeuwig te leven bij God.
 
Er zijn trouwens steeds meer mensen die niet naar de kerk gaan en toch nadenken over het eeuwig leven. Deze mensen geloven vaak niet in die ene God maar zijn wel op zoek naar eeuwig leven. In een zesdelige Tv-documentaireserie een paar jaar geleden stond het eeuwige leven centraal. Jan Mulder verkende bij Omroep Max de mogelijkheden van het eeuwige leven. Tijdens zijn intensieve zoektocht sprak hij met allerlei wetenschappers hierover. 
Jan Mulder zelf vond het maar niks, dat hele doodgaan. Liever zou hij voor gaan eeuwig leven. Er is immers zo vreselijk veel om voor te willen leven! Ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden, maar om nou ook nog dood te moeten…,” dat vindt Jan een groot onrecht. Onrecht ook dat het leven eindig is.
 
Wij als gelovigen en kerkbezoekers verwachten het eeuwig leven bij God en ook dat we mee mogen werken aan het herstel van het paradijs op aarde. De Paaspop vorige week in Schijndel telde meer dan 100.000 bezoekers met een camping Paradise City de naam zegt al genoeg: Een paradijs nu al op aarde! En de vele bezoekers waande zich een paar dagen in een paradijs en dat het leven oneindig is...
Net voor de Goede Week van Pasen hadden wij ook zo’n dergelijk paaspopervaring. Wij noemen dat het feest van Palmpasen. Jezus wordt met gejubel en gejuich en palmtakken in Jeruzalem binnengehaald. Maar na deze paradijselijke ervaring lieten de leerlingen van Jezus Hem in de steek en het volk riep al vrij snel: kruisig hem... kruisig hem.

Deze overgang van "Hosanna!" naar "Kruisig hem!" onthult de valsheid en wispelturigheid van het menselijk hart. De profeet Jeremia waarschuwde ons al: "Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen?" (Jer. 17,9). Maar Jezus blijft ons roepen ook realiseren we ons niet dat Hij Zijn leven heeft gegeven voor ons en zijn we teleurgesteld. 
We kennen het verhaal van de Emmaüsgangers ook zij waren teleurgesteld. Maar Jezus loopt met hen mee zonder dat ze Hem herkennen... Deze ontmoeting met Jezus doet hen de ogen openen ook nadat Jezus het brood met hen had gebroken. 
De Emmaüsgangers keerde enthousiast terug naar Jeruzalem om het aan hun vrienden te vertellen dat Jezus werkelijk leeft en hun hart geraakt heeft Doen wij dat ook als we dadelijk de eucharistie hebben ontvangen het aan onze vrienden vertellen dat Jezus ons hart geraakt heeft? 

En dan vandaag in het evangelie komt de ongelovige Thomas in beeld. Hij wist van het lijdensverhaal van Jezus en constateerde dat het nog lang niet voor iedereen een paradijs op aarde was. Hoe is het toch mogelijk moet Thomas gedacht hebben: dat zijn Meester op aandringen van het volk en opgehitst door de Farizeeën, door de Romeinse bezetter van Israël werd veroordeeld tot de dood. Einde verhaal moet hij gedacht hebben. De dood heeft het laatste woord. 

Jan Mulder was in zijn ogen ook serieus op zoek hoe de dood teniet kon worden gedaan... misschien door het vinden van het juiste medicijn. Maar Thomas weet dat hij hiervoor bij Jezus moet zijn. Maar ja Thomas was er niet bij toen Jezus voor het eerst na zijn opstanding aan zijn medeleerlingen verschenen was. Maar oké vandaag krijgt Thomas een herkansing om Jezus te ontmoeten. Jezus stond onverwacht in hun midden met de woorden Vrede zij met u. Jezus toont zijn wonden en meteen daarop spreekt Thomas zijn geloofsbelijdenis uit: Thomas spreekt vanuit zijn hart: Mijn Heer en mijn God. 
Ook wij krijgen steeds een herkansing om Jezus te ontmoeten. Soms zijn we net als Thomas nog ongeduldig of ongelovig. Maar onze ontmoeting met Jezus vandaag hier in de kerk wakkert ons geloof opnieuw aan en we worden net als Thomas niet meer ongelovig naar gelovig.
 
Het geloof dat bijna was verdwenen ook bij Thomas, is dankzij de aanraking van de wonden van Christus weer opnieuw levend geworden. Jezus laat ons ook vandaag zijn wonden zien om te tonen dat Hij onze nood en lijden van ieder van ons kent. De belevering van Paaspop is eenmalig.
Maar de beleving van Pasen mogen we steeds ervaren als wij zondag en/of doordeweeks naar de kerk gaan. Dan komt telkens het eeuwig leven en het komende paradijs in het vizier. Zeker de ongelovige Thomas komt ons vandaag ook te hulp als wij met hem erkennen dat Jezus onze Heer en God is.

Pieter Schevers (diaken)