Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Denkt u mee

04-07-2022

Tijd voor vernieuwing. Uw inbreng is onmisbaar!

Binnen de Katholieke Kerk waait een frisse wind. Deze is bezig met vernieuwingen. Vernieuwingen die niet enkel van bovenaf bepaald worden, door paus of bisschop. Maar vernieuwingen waarin juist de inbreng van iedere mens meetelt en waardevol is. Ideeën, gedachten, behoeften en wensen van parochianen en van niet-parochianen zijn onmisbaar. Zorgt u ervoor dat uw stem ook gehoord wordt!

Niet top-down, maar bottom-up. Vanuit de basis opbouwen. Dat is waar de aandacht vanuit het Synodale Proces ligt. Er is tijd en ruimte voor een frisse wind door de Kerk. De Paus, bisschoppen, maar ook onze eigen parochie wil graag met mensen in gesprek gaan om van de Kerk en parochie nog meer een "samen Kerk" te maken. Een Kerk waar eenieder zich thuis kan voelen. Parochianen en niet-parochianen. Daarom is er zoveel mogelijk input nodig van wat er leeft aan wensen, ideeën en behoeften in onze Heilig Hartparochie. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze synodale avond op maandag 4 juli om 19.30 uur in het Pastoraal Centrum, Duinendaal 2, te Boxtel.  
Koffie en thee staan om 19.15 uur voor u klaar.

Deze avond sluit aan op het rapport dat is verschenen binnen ons bisdom: "Hoopvol luisterend naar Gods Geest". En op het synodale proces binnen de Katholieke Kerk. Deze synode is uitgeroepen door paus Franciscus en heeft als thema's communio, participatio, missio. 

We beginnen de avond met gebed en een korte inleiding.Vervolgens gaan we uiteen in deelgroepen om met elkaar te praten over: 
  • samen Kerk/samen vieren
  • medeverantwoordelijkheid in de missie/dialoog in Kerk en samenleving. 
De avond zullen we gezamenlijk afsluiten. 

Het parochie bestuur is bezig een meerjarenvisie op te stellen voor de parochie. De input van deze avond zal gebruikt worden om een gezamenlijke weg verder vorm te geven. 

Wilt u ook graag verandering? Parochiaan of niet-parochiaan? Laat uw stem niet zwijgen! Maar kom delen. Schuif aan. Uw inbreng helpt de opbouwende vernieuwingen binnen onze parochie, binnen de Kerk!

Welkom op maandag 4 juli om 19.15 uur in het Pastoraal Centrum te Boxtel!

Meer informatie:


De kaars van het Synodale Proces