Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Chris Rodeyns verlaat de HHP

30-07-2022

Priester Christfried Rodeyns verlaat de Heilig Hartparochie en gaat terug naar België

Priester Christfried Rodeyns gaat de parochie verlaten en keer terug naar zijn geboorteomgeving Tienen in België. ‘Met enige pijn in het hart’, aldus Chris, zoals hij zichzelf kortaf noemt, ‘want ik wil dichterbij bij mijn moeder en familie gaan wonen’. Hij is begonnen met de koffers (dozen) inpakken en vertrekt op de twaalfde augustus a.s. Gisteren was er een afscheidsbijeenkomst voor genodigden in de tuin van het Pastoraal Centrum.

Christfried kwam ruim twee jaar geleden vanuit Den Haag in Boxtel wonen. Hier voelde hij zich hier in Boxtel meer thuis en dat kwam vooral ook omdat hij hier én in de omgeving stage heeft gelopen tijdens zijn priesteropleiding. Hij verleende in de afgelopen twee jaren veel hand- en spandiensten in de parochie en vooral in Boxtel. Hij verzorgde wekelijks vieringen in de basiliek, bezorgde de H. Communie thuis, bezocht zieken en bedroefden en onderhield goede contacten met deze en gene.

De voorliefde voor België en het graag in de nabijheid van zijn moeder en familie willen zijn heeft het uiteindelijk ‘van Boxtel’ gewonnen. Op 12 augustus a.s. vindt de verhuizing plaats en komt er aan die Boxtelse periode een einde. ‘In en rondom Tienen heb ik nog veel en goede contacten en kan ik overal aan de gang. Er is daar een parochie met wel vijftien ‘torens’ (geloofsgemeenschappen met kerken). Dus er is daar genoeg werk aan de winkel en daar heb ik best zin in’, aldus een rustig toeluisterende Christfried.

Op vrijdagavond 29 juli was dan de bescheiden afscheidsbijeenkomst. Na een hulde- en tevens afscheidslied door allen en vooral de pastoor met gitaarbegeleiding gezongen volgde er ook een toespraakje door de pastoor. Daarin prees hij de bereidheid van Christfried om in de afgelopen jaren bij te springen in het parochiewerk. ‘En dat deed je goed, alleen vond men de preken naar horen zeggen soms iets te lang’. Daar kon smakelijk om worden gelachen.

Vanavond, zaterdag 30 juli om 19.00 uur en op zondag 31 juli om 11.00 uur staat priester Chris Rodeyns als celebrant ingeroosterd in de basiliek van Boxtel. Na afloop van elke viering worden de parochianen in de gelegenheid gesteld om de hand te drukken van de scheidende priester.
Christfried dank voor alle werk dat je voor de parochie hebt gedaan, wat je betekend hebt voor de mensen persoonlijk en in het bijzonder voor de vele huisbezoeken. Het ga je goed in Tienen en vooral in een goede gezondheid.


Onder gitaarbegeleiding werd een prachtig lied voor Christfried gezongen