Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Feest van Maria Geboorte

08-09-2022

Bidden op Maria Geboorte

Moeder Maria,
wees mijn voorbeeld van overgave en inzet. 
Verkrijg voor mij
een hart dat eerlijk is en zuiver, 
een hart dat ruimte biedt aan allen, 
een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen, 
een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen
dat alles verwacht van Jezus, 
uw Zoon, onze Heer.

Amen

Bovenstaand Maria-gebed werd in 1762 geschreven in de Jezuïetengemeenschap van Brugge