Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en rond de toren: september

10-09-2022

Op donderdag 8 september jl. vond de achtste vergadering, de septembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.
 
● Familiedagen zijn ingepland in het jaarrooster
De eerste familiedag was een groot succes. Mede naar aanleiding hiervan zijn er in het nieuwe werkjaar een tiental familiedagen ingepland. De data hiervan staan op de website van de parochie en worden ook via het Brabants Centrum gecommuniceerd. 
Tijdens deze dagen wordt er ook een koppeling/verbinding gemaakt met de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie, het H. Vormsel en andere sacramenten. Er komt dus een meer integrale benadering, een meer een doorlopend proces. Het programma bestaat altijd uit ontmoeting, geloofsverdieping in deelgroepen en naar leeftijd en samen eten. Aansluitend of vooraf aan een familiedag is er dan altijd een familieviering in de Sint-Petrusbasiliek. Op termijn kunnen deze initiatieven wellicht ook in een of meerdere kerkdorpen worden georganiseerd.

● Verhuizing van de bestuursvergaderingen 
Met ingang van de vergadering van november 2022 verhuist de bestuursvergadering naar een andere dag, datum en tijdstip. Vanaf november vergadert het bestuur op de dinsdag van 09.30–12.00 uur. De dag van de vergadering van het dagelijks bestuur, meestal donderdags van tevoren, blijft gehandhaafd. 

● Vertrouwenspersoon
In de geactualiseerde Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst.
Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Aanschaf streamingsapparatuur voor Liempde
Het bestuur heeft ermee ingestemd dat er ook voor de kerk van Liempde apparatuur wordt aangeschaft waarmee de videobeelden via YouTube kunnen worden gestreamd. Wanneer er bijzondere diensten zijn zoals uitvaarten, huwelijken, communievieringen en dergelijke dan kunnen deze na aanleg van de apparatuur worden gestreamd. Dit gebeurt dan met één camera en met beelden van de laptop.

● Aanvangstijden H. Missen in Boxtel
Na rijp beraad en veel overleg met diverse betrokkenen is besloten de aanvangstijden van enkele weekendmissen in Boxtel te vervroegen. Enkele belangrijke redenen zijn dat de familiedagen met vooraf of aansluitend een viering in de basiliek logischer en beter kunnen worden ingepland en dat de vrijwilligers, inclusief de koorleden, op zondagochtend eerder thuis zijn. 
De mistijden zijn vanaf 1 oktober 2022 als volgt:
- H. Mis op zaterdagavond 18.30 uur (was 19.00 uur)
- Stille Mis op zondagochtend 09.00 uur (onveranderd)
- Hoogmis op zondagmorgen 10.30 uur (was 11.00 uur).
De nieuwe mistijden zullen ook via de andere communicatiemiddelen tijdig en ruimschoots worden bekendgemaakt.

● Beleidsnota bestuur
Een allereerste concept is gereed. De eerste bespreking daarvan door de leden van het bestuur is op dinsdag 13 september. Daarna volgen er nog enkele. Vervolgens wordt het definitieve concept met het Contactberaad besproken.

● Algemene informatieavond van het bestuur
Deze informatieavond van het bestuur wordt in het najaar in gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel gehouden. De definitieve dag en datum is donderdag 17 november, de aanvang is 19.30 uur. Een werkgroep is doende de bijeenkomst te organiseren.

● Extra onderhoud aan het Smits-orgel
Onderhoud aan monumentale orgels vraagt altijd veel aandacht, tijd en de benodigde investeringen. Dit geldt ook voor het prachtige en monumentale Smits-orgel in de Sint-Petrusbasiliek. 
In de afgelopen maanden is er door Pels & Van Leeuwen al veel gepland onderhoud gepleegd. Ook de zogenaamde waterschade van enkele jaren geleden is helemaal hersteld. Maar als de werkzaamheden eenmaal goed bezig zijn kom je vaak werkende weg meer zaken tegen. Ook nu is dat zo. Het bestuur kiest ervoor om deze zaken nu ook meteen mee aan te pakken, zodat het orgel er weer veel jaren tegen kan.
Bij enkele instanties wordt subsidie aangevraagd om deze extra kosten een gedeeltelijke te kunnen dekken.

● Hekwerk in Lennisheuvel
Het bestuur heeft besloten om in Lennisheuvel conform hun verzoek een prachtig hekwerk aan te schaffen. De plaatsing hiervan vormt mede de afsluiting van het door vrijwilligers uitgevoerde kerktuinproject.  

‘Geef voor de dag van morgen’

De volgende bestuursvergadering is 
op donderdag 6 oktober 2022 om 11.00 uur