Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Hoe lang moet ik nog roepen

03-10-2022

Lieve mens, jouw situatie blijft niet altijd zo. Dit is slechts een momentopname, een tussenfase.

Wij kunnen allemaal wel eens momenten of periodes meemaken, dat we niet meer goed weten waar we staan in ons leven, dat het niet zo goed loopt, maar dat we niet goed weten welke kant we nu op moeten om daar verbetering in te brengen. Dat we, om zo te zeggen, even in een dip zitten. Er is misschien een aaneenschakeling van teleurstellingen en tegenslagen geweest, en er is nu even de druppel gekomen, die de emmer doet overlopen. Je kunt je dan diep ontmoedigd voelen en verlaten, en ergens ook van God verlaten. Dit gevoel wordt heel treffend verwoord door de profeet Habakuk in de 1e lezing, die kennelijk samen met zijn volksgenoten in zo’n periode zat. “Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert en geen uitkomst brengt? Waarom moeten we zoveel leed en ellende meemaken?”

Op zulke momenten van tegenslag en ontmoediging is het moeilijk om je geloof te bewaren, dat God er is en dat Hij om je geeft en het goede met je voorheeft. Want op dat moment kun je daar eigenlijk niet direct iets van merken. Je leven lijkt tamelijk doelloos en zinloos geworden. En daarom voel je je indirect ook door de Heer van het leven, God, in de steek gelaten. Waar bent u nou, Heer? U lijkt zo ver weg, juist nu ik U zo hard nodig heb. Voor zulke momenten van verlatenheid en ontmoediging, geven de Bijbellezingen van vandaag twee raadgevingen om toch verder te komen.

Ten eerste zeggen de Bijbellezingen vandaag tot de mens, die in zo’n moeilijke periode zit: Lieve mens, jouw situatie blijft niet altijd zo. Dit is slechts een momentopname, een tussenfase. Er is meer en er komt meer. De mogelijkheden van de Schepper en zijn schepping zijn nog niet uitgeput. Er komen echt betere tijden, allereerst al tijdens je eigen leven, maar ook over de grens van de dood heen. Blijf daarom vasthouden aan God, die het grote geheel van de wereldgeschiedenis overziet. Hij ziet verder dan jij, en verder dan vandaag. Hij heeft een visioen, een droom voor jou en voor heel de mensheid. Hij beoogt iets moois, iets goeds, iets geweldigs. Hij heeft een goed plan, een heilsplan, een toekomst, tot verbetering, verlossing en voltooiing. En dit plan, dit visioen, zo zegt de profeet Habakuk, al wacht het de vastgestelde tijd nog af, hunkert niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het op dit moment uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat.

Ja, God is vastbesloten zijn visioen, zijn goede plan met zijn schepping en met de mensen te verwezenlijken. Daartoe heeft Hij zijn Zoon mens laten worden, om naast ons te staan en God-met-ons te zijn, en daartoe heeft Hij ons ook zijn Geest gezonden, om God-in-ons te kunnen zijn, als bezieling en inspiratie. Deze werkzaamheid van Gods Zoon en Gods Geest in de wereld zorgen ervoor dat Gods plan zal worden verwezenlijkt. Blijf hierin geloven, hou daaraan vast. Ook al kun je zelf dat grote geheel nog niet overzien, weet dat dat grote geheel, die grote samenhang en die toekomst er is. Uiteindelijk zullen alle puzzelstukje in elkaar vallen. God leidt alles ten goede, zo zegt de apostel Paulus, voor wie zich op Hem afstemmen, zijn roep beantwoorden en met Hem meedoen. Hou dus vol, blijf daarin geloven, want de vrome, de rechtvaardige, aldus de profeet Habakuk, zal blijven leven door zijn geloofstrouw.

In samenhang hiermee vragen Jezus’ leerlingen in het Evangelie vandaag om meer geloof. “Heer, geef ons meer geloof”. Daarop antwoordt Jezus: “Je hoeft niet te wachten tot je méér geloof hebt. Want dan kun je wel blíjven wachten. Ga vandaag aan de slag met het kleine beetje geloof dat je hebt, ook al is het zo klein als een mosterdzaadje. Want door je geloof, hoe klein ook, open je je leven voor God, en die kan grote dingen doen, groter dan je beseft. En daarmee wordt jouw geloof vanzelf ook weer groter. Dus als eerste raadgeving, wanneer je het even niet ziet zitten: bedenk dat God het wel ziet zitten met jou en met ons! Hij heeft een goed plan, een droom voor jou en voor heel de wereld, en Hij is al bezig dat de verwezenlijken. Hij overziet het grote geheel en Hij is vastbesloten om alles in de goede richting te leiden en Hij heeft daartoe zijn Zoon Jezus en zijn Geest al ingezet. Durf daarin te geloven en blijf daarin geloven, en ga er mee aan de slag.

En zo komen we als vanzelf bij de tweede raadgeving, namelijk: doe ondertussen jouw deel in dit grote plan van God. Doe de kleine dingen die jij, en jij alleen, kunt en moet doen. Doe gewoon jouw deel, doe gewoon jouw plicht, want als iedereen zijn deel doet, komt tenslotte alles op zijn plaats, terwijl God het grote geheel overziet, bestuurt en bijeenbrengt. Daarin is echter ook jouw bijdrage nodig, ook al denk je dat het maar klein is, dat het niets voorstelt. Toch is die kleine bijdrage precies wat nodig is, als een radertje in het grote geheel. Dus haak niet af, doe de kleine dingen die je moet doen. Wij zijn maar gewone knechten, kleine schakeltjes in het grote plan van God; laten wij gewoon onze plicht doen en uitvoeren wat ons is opgedragen. Dan zal alles op zijn plaats vallen.

Kortom, broeders en zusters, wanneer we het even niet zien zitten, laten we dan toch blijven geloven dat er een groter geheel is, geloven in de God die alles bijeen houdt en bijeenbrengt, blijven vertrouwen op zijn Zoon Jezus Christus en de kracht van zijn Geest, om alles ten goede te leiden. En laten we ten tweede ondertussen, vanuit dat geloof, gewoon de kleine dingen doen, die van u en mij verwacht worden; doe jouw kleine deel, zoals ook alle andere schepselen in de natuur gewoon doen wat ze moeten doen en uitvoeren wat hen door de Heer is opgedragen, dan zal God zorg dragen voor het grote geheel en voor de vervulling van het totaalplan en leidt Hij ook uw en mijn leven in de goede richting, naar de voltooiing. Amen