Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Parochieavond meer dan geslaagd

21-11-2022

Parochieavond "Hoop doet leven" meer dan geslaagd!

Donderdagavond 17 november vond de jaarlijkse parochieavond plaats. Het was een boeiende avond met interessante sprekers. Naast pastoor Geertjan van Rossem, Jos Polman en Yvonne de Riet die de avond aan elkaar praatte, was als gastspreker Leo Fijen aanwezig. En wat konden ze spreken! 

De avond werd geopend door Yvonne de Riet, bestuurslid met als portefeuille familiepastoraat. Nog enkele parochianen kwamen binnengelopen. Er was enige verwarring qua aanvangstijd van de avond. En toen ook zij een plekje gevonden hadden, heette Yvonne iedereen een warm welkom. Gevolgd door pastoor Geertjan met een openingsgebed en zegen over de avond. 

Jos Polman, vicevoorzitter van het bestuur, nam het stokje over en zette uiteen waaraan in de parochie in 2021 hard gewerkt is. En waar men nog mee bezig is. Jos ging ook in op het thema van deze avond 'hoop doet leven'. Dat er hoop is en leven is dat moge blijken, want het bestuur heeft niet stilgezeten dit jaar. Evenals de vele vrijwilligers, waarvoor Jos zijn hartelijke dank uitsprak: "Prachtig! Wij mogen dankbaar zijn voor zoveel inzet en betrokkenheid." 

Waar Jos een woordje hield over het beleidsplan, de centen (we staan er goed voor in de parochie qua cijfers, maar giften en donaties en bijdragen via Kerkbalans en collectes blijven hard nodig en meer dan welkom! Helemaal gezien de stijgende gasprijzen ook) en in vogelvlucht over een aantal projecten, daar ging pastoor Geertjan vervolgens in op het familiepastoraat, diaconie en missionair werken.
Er wordt hard aan de weg getimmerd. Gezinnen beginnen de weg naar de Kerk te (her)vinden door onder andere de familiedagen. Op de markt worden zo nu en dan kaarsjes uitgedeeld en kunnen mensen een praatje maken bij de marktkraam. En zo nog meer. We hebben een levend geloof. En op deze manier laten we als Kerk ook zien dat er leven is. Gods Woord naar buiten brengen. 

En toen... was er pauze met een optreden van "The Blessed Two". Het duo pastoor Geertjan en Jos Polman trakteerden de aanwezigen (zo'n 50 mensen!) op enkele liedjes met ondersteuning van hun gitaarspel. Daar waar de microfoons het in de steek lieten, klonk hun gitaarspel en zang luid genoeg om de mensen mee te laten zingen. Het gaf een gezellige noot aan de parochieavond die van zichzelf al sfeer bezat: serieus en vrolijk. 

Na de pauze kwam gastspreker Leo Fijen aan het woord. Ook hij sprak over het belang van ontmoeting en hoe mensen helpen God te leren kennen. Wat we daar (in onze parochie) al aan doen en hoe we dat uitnodigend nog meer kunnen doen. Bijvoorbeeld door je buurman, buurvrouw, vriend of vriendin uit te nodigen mee te gaan naar de zondagsmis. Hoe belangrijk de koffiemomenten, momenten van ontmoeting, zijn na een mis of op ander moment voor de betrokkenheid bij de Kerk. Net zo belangrijk als de Eucharistieviering zelf. En hoe belangrijk het is om de jeugd en jongeren naar de kerk te brengen. (Jahaa, ze mógen geluid maken mensen! Graag zelfs. Laat ze lekker zichzelf zijn, vrolijk, levendig en blij! Net als ons Geloof). Maar net zo belangrijk is het om aandacht te hebben voor de oudere generatie die de parochie mee dragen. Ontmoeten, vieren, gebed.... Verbondenheid met God, tussen mensen... Enkele speerpunten van de positieve, verdiepende en inspirerende woorden van Leo Fijen. 

Tot slot kreeg een ieder die aanwezig was een prachtig verhalenboekje mee van de parochie. Waar Leo Fijen de schrijver van is. Enkele mensen maakten gebruik van zijn aanwezigheid om het boekje persoonlijk te laten signeren. 

Al met al een zeer geslaagde, informatieve en gezellige parochieavond. Vragen waren er amper. Zo duidelijk en verhelderend waren alle sprekers. En met de vraag om lopende zaken uit de parochie meer naar buiten te brengen, gaat het bestuur aan de slag. Veel hiervan, of zo goed als alles wat gedeeld kan worden, is al terug te vinden in "Onder de torens" op de website en als stencil achter in de kerken. 
Bekijk de fotoreportage en KLIK op deze link of bekijk het optreden van 'The Blessed Two' en klik op de link hieronder.

Tot volgend jaar! En natuurlijk, wellicht, eerder nog bij de koffie en eucharistie voor ontmoeting.

Meer informatie:


Gastspreker Leo Fijen op de parochieavond in De Walnoot