Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Zuinig met energie

23-01-2023

Kunnen we zuiniger omgaan met energie: het antwoord is JA

In de afgelopen maanden is er stevig stilgestaan bij het actuele energiegebruik in de kerken, het Pastoraal Centrum en de ontmoetingsruimten van de vier kerkdorpen. Dit is ook het nadrukkelijk verzoek van de Nederlands Bisdommen, die er voorlichtingsbijeenkomsten over hebben gehouden. De conclusie is dat het zuiniger kan en gezien de energieschaarste ook zuiniger moet. Daar is door het bestuur over gesproken, samen met de voorzitters van de vier contactgroepen. Afspraken zijn gemaakt en extra thermometers zijn opgehangen. Want meten is weten. Daarnaast is er een werkgroep bezig om de energiereductie op lange termijn in beeld te brengen en deze zo mogelijk te realiseren. Dat laatste valt nog niet zo mee in kerkgebouwen.

Op 26 oktober 2022 was er een brainstormvergadering van alle betrokken. Ingegeven door de energiekrapte die toen al bestond met als gevolg de torenhoge energieprijzen. Gelukkig valt dat laatste voor de parochie mee omdat we nog enkele jaren gebruik kunnen maken van een heel gunstig energiecontract met lage prijzen. 
Toch voelt het bestuur zich niet prettig om er dan maar op los te stoken en geen verantwoordelijkheid in deze te nemen. Dit laatste vooral ook om solidair te zijn met heel veel mensen die de hogere energielasten niet of nauwelijks kunnen dragen.

Daarom werkt het bestuur aan energiereductie en mogelijk een energietransitie op de lange termijn en besprak en regelde zaken voor energiereductie op korte termijn. Dit bovenal vanuit het vertrekpunt: meten is weten. In dit kader zijn onder meer de volgende zaken geregeld en/of afgesproken.

● Stooktemperaturen binnen werk- en verblijfsruimten
  • De temperaturen in de werk- en verblijfsruimten (secretariaat, vergaderruimtes, sacristieën, woonruimten) worden maximaal op 19 graden afgestemd, indien mogelijk op 18.
  • De nachttemperaturen of bij ‘niet gebruik’ worden op 12 graden ingesteld.
  • Waar nog mogelijk worden thermostaatkranen aangebracht.
● Stooktemperaturen in de kerkgebouwen
  • De temperatuur in de kerken wordt voor de vieringen tot maximaal 17 graden opgestookt. 
  • De Sint-Petrusbasiliek een stuk lager, omdat deze temperatuur in dat gebouw nooit gehaald kan worden.
  • De nachttemperaturen of bij ‘niet gebruik’ worden op 7 graden ingesteld.
● Meten is weten
In alle (kerk)gebouwen worden de temperaturen gemeten en bijgehouden. Na de metingen, deze nemen geruime tijd in beslag, kunnen de opstooktemperaturen nog worden bijgesteld.

● Geen energieverslindende lampen en apparaten
Daar waar nog mogelijk zijn of worden onzuinige lampen vervangen door ledverlichting. Het stroomverbruik van energieverslindende apparaten wordt bijgehouden en deze apparaten worden indien nodig vervangen.

● Tochtkieren gedicht
Alle gebouwen zijn of worden nogmaals op tochtkieren en -gaten gecontroleerd. Als deze worden aangetroffen worden ze gedicht.

● Er worden niet gekozen voor persoonsverwarming
  • Er komen geen elektrische panelen, straalkachels of iets dergelijks.
  • Er komen geen plafondventilators (mag niet in monumentale gebouwen).
  • Er komen geen collectief aangeschafte kussentjes, fleecedekens of sjaals. Deze mogen wél van thuis voor persoonlijk gebruik worden meegebracht.
● In overleg met betrokkenen
Alle doorgevoerde en of door te voeren maatregelen worden  in overleg met de betrokkenen (gebruikers, bezoekers en bewoners) doorgevoerd. 

Een hele reeks maatregelen die moeten leiden tot een aanzienkijk minder verbruik van energie. Dat is goed voor het milieu, goed voor de onderlinge saamhorigheid en ook goed voor de portemonnee van de parochie. Daar gaan we voor en we vertrouwen erop dat u daar samen met het bestuur ook voor kiest. Mocht u nog aanvullende suggesties of vragen hebben dan horen we dat graag. Neem daarvoor contact op met het secretariaat: 0411 – 67 22 15. Of stuur een e-mailbericht: info@heilighartparochie.nl. 

En mocht het fris zijn in een van de kerken, doe dan een extra trui aan of een warme jas. Dat kan thuis en op straat ook want het is niet altijd zomer, al lijkt het soms steeds meer daarop. In onze harten in elk geval wel en dat willen we als parochiebestuur graag uitstralen. Dank voor uw begrip!