Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Blasiuszegen

29-01-2023

Blasiuszegen

Vrijdag 3 februari wordt in de Sint-Petrusbasiliek, aansluitend aan de Mis van 9.00 uur, de Blasiuszegen gegeven. 

Met 2 gekruiste kaarsjes bij de keel wordt een zegenbede uitgesproken en gezondheid afgesmeekt ter voorkoming van en bescherming voor keelziektes en griep. 

Een prachtige traditie en krachtig ritueel dat het zeker verdient in ere gehouden te worden. Allen van harte uitgenodigd!