Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Kapelaan Marshal geslaagd

26-03-2023

Kapelaan Marshal heeft zijn inburgeringsdiploma behaald

Kapelaan Marshal is geslaagd voor zijn inburgeringsexamen. Dit houdt in dat Marshal nu officieel en langdurig in Nederland mag blijven wonen en werken.

Sinds Marshals komst in de parochie, november 2019, is hij gestart met het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Dat viel niet altijd mee, want de Nederlandse taal blijkt een van de moeilijkste talen ter wereld te zijn om je goed eigen te maken. Gelukkig houdt Marshal van onze taal. En al snel wist hij zijn eerste grapjes dan ook in het Nederlands te maken.

Goed voorbereid ging Marshal in december naar Eindhoven, de examens in. Met meer dan voldoende beheersing van de taal en kennis van de Nederlandse maatschappij. 
Slechts een enkeling wist van de geplande examens. Het was al spannend genoeg. En achteraf delen dat je je examens gehaald hebt, voelt een stuk prettiger dan de druk om met veel succeswensen je examens in te gaan. 

Het wachten op de resultaten duurde lang. Voor elk examen stond een beoordelingstijd van 8 weken. En wat glunderde onze kapelaan toen in februari een voor een de positieve resultaten binnen druppelden. Alle 5 de examens in één keer behaald. Dat betekende: Geslaagd! 
En ook nog eens vrijstelling bedongen voor ONA (een portfolio Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor toekomstige priesters die naar Nederland komen om in ons "missieland" te assisteren.

Marshal bedankt de parochie, school en het bisdom voor de hulp en inzet. En in het bijzonder bedankt hij Mechthild, Theo en Petra. Maar het echte werk heeft Marshal natuurlijk zelf moeten doen: de Nederlandse taal bemachtigen en bekend raken met de mensen, de gewoontes en tradities van de Nederlandse cultuur.

Met het behalen van de inburgering stopt Marshals nieuwsgierigheid en leergierigheid van de taal niet. Zijn plan is om er wekelijks actief mee door te gaan. Leren, studeren, oefenen en in het dagelijks leven meer gaan spreken.

Ook uw hulp kan hij daarbij gebruiken. Spreek de kapelaan gerust aan. Maak een praatje met hem, ontmoet elkaar en spreek vooral Nederlands. Want u helpt niet alleen de kapelaan, zo'n prachtige taal als het Nederlands verdient het om voort te leven!

Kapelaan Marshal, fantastisch, je behaalde inburgeringsdiploma. We zijn trots op je. Een spannende periode is achter de rug. Nu niet meer 'heel even wachten'. Maar kom, verras ons met je Nederlands. Welkom. PROFICIAT!

Lang leve Marshal! Hoera, hoera, hoera!


Kapelaan Marshal samen met pastoor Geertjan die hem feliciteert