Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Vastenmaaltijd druk bezocht

28-03-2023

Mensen onderweg

De Vastenmaaltijd is druk bezocht. Er werd samen gezongen, gegeten en geluisterd naar een inspirerend verhaal van pater Charles, missiesecretaris van de Vastenaktie.

Dinsdag 28 maart was de Vastenmaaltijd in het Pastoraal Centrum in Boxtel. De maaltijd is een samenwerking van onze parochie, de protestantse gemeente, de Joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap. In het kader van de Vastentijd, de bezinningstijd ter voorbereiding op Pasen. Een ieder die wilde kon aansluiten en was welkom om in verbondenheid de maaltijd te delen. Dit keer was de Liempdse delegatie van de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) aan de beurt om de maaltijd en invulling van de avond te organiseren. En dat hebben zij fantastisch gedaan.

Een ruime dertigtal bezoekers namen hun eigen broodje(s) en/of fruit mee. Dit werd bij elkaar gelegd in manden en daaruit kon je vervolgens je keuze maken wat je graag wilde eten. Maar niet zonder heerlijke soep vooraf. Verse tomatensoep en groentesoep, gemaakt door Riet van de Ven uit Liempde. Verrukkelijk! 

De sfeer zat er direct goed in. Het openingswoord en de inleiding kwamen van Cees Jongmans vanuit de MOV. Gevolgd door gebed en samenzang, voorgegaan door onze pastoor Geertjan van Rossem. Natuurlijk kon zijn gitaarbegeleiding daar niet bij ontbreken. Uit volle borst werd gezongen. Het leek of er een nieuw koor was ontstaan, zo bevlogen en spontaan deed iedereen mee. 

Pater Charles Eba'a Assé was inmiddels gearriveerd. Hij is missiesecretaris van Vastenaktie en was spreker van de avond. Pater Charles is Spiritijn, pater van de broeders en paters van de Heilige Geest, en is geboren in Frans-Kameroen. Hij sprak enthousiast en met liefde over het thema van de avond en Vastenaktie 2023: "Mensen onderweg".

Mensen kunnen om allerlei redenen onderweg zijn. Het Vastenaktieproject van dit jaar richt zich op Zuid-Soedan in Oost-Afrika. In verschillende buurlanden van Zuid-Soedan zijn veel spanningen, politieke spanningen. Daardoor zijn er altijd mensen op de vlucht, onderweg. Met het project van VA in Zuid-Soedan ondersteunt en omarmt VA deze mensen. En helpt hen om een nieuw bestaan op te bouwen. Een begin te maken. Zij zijn alles kwijtgeraakt. Ze krijgen een tweede kans. Net als Jezus mensen altijd de kans geeft om opnieuw te beginnen, om welke reden dan ook, helpt VA mensen die alles achter hebben moeten laten en geen uitzicht hebben. VA creëert nieuwe kansen voor volwassenen, maar richt zich ook op de toekomst en ontwikkeling van kinderen.

Door VA weten en ervaren mensen dat ze niet alleen staan. Zij helpen elkaar, bundelen de krachten, bouwen samen op. 

Zo'n verbondenheid was ook bij de Vastenmaaltijd te proeven. Saamhorigheid, gezellige ontmoetingen en vrolijkheid. En hoe we die saamhorigheid en verbondenheid en zorg voor elkaar (en Zuid-Soedan) na deze avond kunnen uitdragen, werd nog eens mooi toegelicht in een tekst afkomstig van Franciscus van Assisië "een werktuig van Uw vrede" voorgedragen door Mimi Rutten. Gevolgd door een slotwoord van MOV-voorzitter Cees Jongmans en met afsluitend gebed van pater Leo van der Klaauw.

Het was een sfeervolle avond met aandacht voor elkaar en voor de medemens in de wereld, in het bijzonder in Zuid-Soedan. Spreker Charles lichtte dit duidelijk toe vanuit het VA-thema "mensen onderweg". Samen met de heerlijke maaltijd, vele bezoekers, zang, gebed en andere inspirerende woorden behoeft het eigenlijk niet eens meer gezegd te worden, dat de Vastenmaaltijd een zeer geslaagd samenzijn was!

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u graag iets voor de Missie, Ontwikkeling en Vrede doen? De werkgroep MOV is nog op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via telefoon 0411 – 67 22 15 of mail info@heilighartparochie.nl


Werkgroep MOV met pater Spiritijn Charles in hun midden