Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Druk bezochte familiedag

10-05-2023

De negende familiedag in het Pastoraal Centrum werd weer druk bezocht 

Op zondag 7 mei jl. vond de negende familiedag van dit werkjaar plaats. Dit keer op een zondag want hij stond ook in het teken van een gezinsmis en de aanstaande Eerste H. Communieviering. Naar schatting bezochten ruim 70 deelnemers deze bijeenkomst. Deze begon met een mooie uitlegviering in de basiliek en werd in het Pastoraal Centrum voortgezet met een lunch, spelletjes, instructie, verhalen en besprekingen.

In de uitlegviering werden aan de aanstaande communicanten veel zaken uitgelegd, zoals de kleding van de pastoor en de diaken, de betekenis van de hostie en de wijn, het samen delen ervan, de betekenis en de bedoeling van het Onze Vader en veel andere zaken. Bij dat alles mochten alle kinderen en dat waren er nogal wat rond het altaar ‘komen kijken’ en deelnemen aan de preek, het ‘verhaal’ van de pastoor. Ze mochten hierbij op de trappen zitten en meedoen. Natuurlijk werd en ook samen gezongen en zorgden diaken Pierpaolo en Andrea Flesia weer voor passende liederen. Deze viering kunt u terugzien via ons YouTubekanaal, klik hiervoor op de kop ‘YouTubekanaal HHP’ in de linker kolom.

Na afloop van de viering was er een lunch in het Pastoraal Centrum. Deze was tot in de puntjes door de vrijwilligers voorbereid en de gasten zaten zelfs in ‘de erker’. Het was weer als bijna vanouds heel druk. Die maaltijd ging er goed in en oogstte veel waardering van die vrijwilligers. Ook vanaf deze plaats grote complimenten voor al die inzet.

Daar mochten de kinderen buiten gaan spelen: voetballen, touwtjes springen, krijten, tikkertje, etc.. De volwassenen ruimden samen met de vrijwilligers de tafel leeg en buurten nog na met elkaar. De grote zaal werd in gereedheid gebracht voor het geloofsgesprek met de bezoekers.

Daarna hield de pastoor een inleiding met (film) beelden over het geloof, de  betekenis van het samenzijn en het respect voor het leven en al het goede in de wereld. Dit vooral ook in het kader van het ‘project’ Sycamore. Ook stond hij stil bij de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. De ouders vormden een aandachtig gehoor, deden mee en voelden zich betrokken.

Een groep kinderen toog naar de basiliek en kreeg daar uitleg over allerhande zaken en vooral ook over de aanstaande Eerste H. Communieviering van a.s. zondag 14 mei. Een andere groep kinderen, de wat groteren, klommen naar de bovenzaal van het Koetshuis. Daar werden gedachten uitgewisseld over de Vormseldag ‘Power of Fire’, werd stilgestaan over de inhoud en de betekenis van het ‘Onze Vader’ en werden verhalen en persoonlijke gedachten uitgewisseld.
Deze laatste groep sloot de dag met een quiz op de binnenplaats van het Pastoraal Centrum. Daarbij kwam het aan op parate kennis van het geloof en veel zaken die daarom heen spelen. Dit samenzijn had een karakter van een ‘ren-je-rot-spel’. Dit verliep geanimeerd en was best spannend.    

Rond 13.30 uur werden alle activiteiten beëindigd, de ouders kwamen enthousiast naar buiten, de groep kleineren kwam terug van de basiliek en het ‘ren-je-rot-spel’ werd gestopt. Met veel dankzeggingen gingen de deelnemers tevreden huiswaarts. De volgende familiedag is op zondag 24 juni a.s. Deze staat mede in het teken van het H. Vormsel.
Klik op deze link of op de link hieronder en bekijk de fotoreportage.

Meer informatie:


Samen het Onze Vader bidden met handgebaren