Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Doet u mee met een Pinksternoveen

19-05-2023

De Pinksternoveen, wat is dat? 

Bisschoppen roepen op om vanaf Hemelvaart een Pinksternoveen te bidden om de komst van de heilige Geest. Een noveen is een gebed of reeks gebeden die gedurende negen dagen worden gebeden om van God een bijzondere gunst te verkrijgen. Het woord ‘noveen’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘novem’, dat negen betekent.

Bij zijn Hemelvaart belooft Jezus aan zijn leerlingen, dat Hij hen niet alleen achter laat. Jezus belooft hen een Helper te sturen: de heilige Geest. De leerlingen zien vol verlangen uit naar wat Jezus hen had beloofd. Zij bidden negen dagen lang vurig en verwachtingsvol. 
En dan komt onverwachts het bijzonder grote moment: de beloofde Helper komt met het geruis van een wind en daalt als tongen van vuur op hen neer. Allen ontvingen de heilige Geest. En werden voorzien van kracht en sterkte, door God gegeven. 

Dit moment vieren we in de Kerk nog steeds als Hoogfeest: Pinksteren. Het gebruik om negen achtereenvolgende dagen te bidden voor een speciale, vaak persoonlijke intentie is hier uit voortgekomen. 

Je begint met een Pinksternoveen op de vrijdag na Hemelvaart. Een gewone noveen kun je op iedere willekeurige dag starten. En kun je richten tot de heilige Geest. Maar ook bijvoorbeeld op voorspraak van een heilige.

Er is geen standaardformule voor de Pinksternoveen en je kunt er dus op verschillende manieren aan deelnemen. Dat kan bijvoorbeeld door het onderstaande gebed.

Kies een intentie waar je voor wil bidden. Start de noveen. Bid negen opeen volgende dagen het gebed voor dezelfde intentie. Maak hier tijd voor vrij. 
De intentie kan geheel verhoord worden, een stukje of in andere vorm. Dát er iets goeds uit voortkomt is een zekerheid. Het is aan God hóé Hij verhoort. Hij weet immers wat het beste voor ons is. Ook al vinden we zelf vaak anders, dat we het beter weten.

Een idee als intentie in deze dagen voor Pinksteren, is te bidden voor de Missionaire Parochie of voor de opbouw van onze eigen parochie. Maar je kunt natuurlijk iedere intentie nemen die in je eigen hart leeft.


Een gebed voor Pinksternoveen

Kom, heilige Geest, vervul de harten
van uw gelovigen en ontsteek in hen
het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal
herschapen worden; en Gij zult
het aanzien van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van
de gelovigen door de
verlichting van de
heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die
heilige Geest de ware wijsheid
mogen bezitten en ons altijd
over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.
Amen


Klik op onderstaande link voor een document met meer achtergrondinformatie en uitleg over noveengebed.

Meer informatie: