Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: september

13-09-2023

Op dinsdag 5 september jl. vond de achtste vergadering, de ‘septembervergadering’, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Enkele pastorale zaken
  • De afscheidsvieringen van kapelaan Marshal Stanislaus zijn geëvalueerd. Deze zijn goed verlopen en Marshal is goed in India aangekomen.
  • Een klein draaiboek voor de ontvangst, presentatie en kennismaking met pater John Varikuti is bijgesteld en aangevuld. De activiteiten vinden in het weekend van 9 en 10 september plaats.
  • Het nieuwe Pastoraal team zal voortaan tweewekelijks op de dinsdagmorgen vergaderen.
  • Er wordt een maandagavondcyclus opgestart over het leven, werken en de betekenis van apostel Paulus. De eerste is op maandag 11 september 2023.
  • Dit najaar komt er geen nieuwe Alphacursus. In het voorjaar van 2024 wordt bekeken of er dan wel een cursus aangeboden kan worden.
  • De familiedagen gaan binnenkort weer van start: alle dagen inclusief de sacramententoedieningen zijn gepland en de eerste vindt plaats op zaterdag 23 september a.s. Het schema wordt op de website gezet en op de agenda van de site.
  • Er wordt nagedacht over het bezoeken van de basisscholen, samen met pater John Varikuti.
  • Er wordt binnen het Pastoraal team nagedacht over de weekmissen in Liempde en de andere missen. Het betreft het al dan niet doorgaan ervan, de invulling en andere zaken.
  • Het nieuwe werkjaar is goed begonnen en veel werkgroepen en commissie zijn al goed opgestart.
● De algemene informatieavond in november
De jaarlijkse algemene informatieavond, de parochie-avond, vindt dit jaar definitief plaats op woensdag 15 november a.s. Op deze avond wordt meer informatie verstrekt over het ‘Beleidsplan 2023-2027’ van de Heilig Hartparochie en er komt een luchtig, ontspannend tweede gedeelte. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in De Walnoot in Boxtel. 

● Parochiegids 2024-2025
In dit najaar wordt er een nieuwe Parochiegids 2024-2025 samengesteld en ontworpen. Deze wordt weer in grote hoeveelheden gedrukt en in de maand januari 2024 tegelijk met de brieven van de Actie Kerkbalans 2024 door tientallen vrijwilligers huis-aan-huis verspreid.

● Vertrouwenspersoon
In de huidige Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst. Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Beleidsplan 2023-2027 en actieplan
Beide zijn dit voorjaar vastgesteld. Negen ad-hocwerkgroepen zijn inmiddels samengesteld en aan de slag gegaan om actiepunten uit te werken. De eerste tekenen zijn veelbelovend: er wordt ‘out-of-the-box’ gedacht, de deelnemers zijn echt enthousiast en de eerste resultaten dienen zich aan. We wensen alle groepen veel succes.

● Verkeersroute langs de basiliek een ramp
Alweer heeft ’s nachts een vrachtauto zich voor de Sint-Petrusbasiliek vastgereden. Het muurtje met historische leuning volledig aan diggelen en er is geen dader bekend. Alhoewel de verzekering een gedeelte van de herstelkosten zal gaan betalen is het grootste gedeelte voor rekening van de parochie. En dit is al de tweede keer… Dan te bedenken dat een groot gedeelte van de weg eigendom is van de parochie zelf!
Het bestuur zal nogmaals door middel van een brief de onhoudbare situatie aan het gemeentebestuur kenbaar maken en de gemeente verzoeken de aanrijrichting weer om te keren. Dat is ook een heel stuk gemakkelijker én aangenamer voor alle kerkbezoekers, en de vele uitvaartstoeten. 

Wij wensen u allen een goede start van het nieuwe werkjaar toe en dat allemaal in een zo goed mogelijke gezondheid. Wij gaan voor onze Heilig Hartparochie weer ons uiterste best doen.

De volgende bestuursvergadering is 
op dinsdag 3 oktober 2023 om 09.30 uur.


Pastoor Geertjan van Rossem (links) en pater John Varikuti