Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Pater John helemaal blij

25-09-2023

‘Beloof me dat je goed je best doet’, en dat heb ik gedaan…

‘Toen mij door onze parochie in India na de basisschool werd aangeboden om de Montfortanenschool te gaan volgen, stak ik meteen mijn hand op. Dat wilde ik per se. De middelbare opleiding duurde vijf jaar en bij de school hoorde ook een studentenhuis; ik voelde me er helemaal thuis. Er was iedere dag een H. Mis, we speelden veel maar baden ook het rozenhoedje en we leerden veel. Ook hielp ik mee in de kerk als een soort koster en deed er veel vakantiewerk voor de school en de parochie. Ik wilde graag naar het seminarie. Mijn vader en moeder twijfelden want mijn tweede broer ging ook al naar die priesteropleiding. Na aandringen gingen mijn ouders overstag. Mijn vader sprak mij indringend toe en zei: ”Beloof me dat je goed je best doet”, en dat heb ik gedaan…’

Aan het woord is pater John Varikuti, sinds 1 september jl. benoemd tot lid van het Pastoraal team van de Heilig Hartparochie. Een benoeming waar hij helemaal blij mee is en hij gaat zich volledig inzetten. Hij dankt meermalen bisschop De Korte, pastoor Geertjan van Rossem en het bestuur dat hij deze opdracht mag aanvaarden. ‘Het klikte meteen tijdens de eerste kennismaking met pastoor Geertjan, met enkele bestuursleden, tijdens de kennismaking met het bestuur en tijdens de fijne presentaties in de kerken. Ik voelde me er meteen bij horen…’. Hij vervolgt: ‘Ik heb al heel veel blije mensen ontmoet, lachende mensen en veel kinderen. Ik had echter meer mensen in de kerken ontmoet. Dat zijn er wat minder dan verwacht, maar daar gaan we aan werken, samen met de vrijwilligers en parochianen. Graag wil ik tussen hen staan, tussen de mensen en niet boven hen, ik wil hun gelijke zijn.’

‘Ik voelde me er meteen bij horen…’

Dan gaat het gesprek wat dieper en meer bevliegend. ‘In de vakanties van de middelbare school was ik thuis en hielp er mijn ouders en deed veel werk voor de parochie, hielp kinderen met opdrachten en onder andere computerlessen. In het tweede leerjaar kreeg ik het vak Engels omdat vanaf het derde leerjaar veel vakken in het Engels werden gegeven. Dat ging me goed af en dat voelde als een roeping.
Mijn eigen kamer in mijn huis had in ingericht met religieuze zaken en mijn vader en moeder zagen mij vaak bidden. Toen zagen zij ook dat ik goed bezig was, wat voor hen mede een reden was dat ik evenals mijn broer naar het seminarie mocht. Daar was ik helemaal blij mee en ik ben in het diepst van mijn wezen erg dankbaar om alle wonderbaarlijke gaven die God in mijn leven geschonken heeft. Naast deze priesterbroer heb ik nog een broer die overleden is en twee zussen. Helaas zijn mijn vader en moeder inmiddels ook heengegaan… Zij waren, net als alle dorpsgenoten, trots op hun beide priesterzoons’.

‘De goede boodschap in heel de wereld te verkondigen…’

Pater John komt uit India en werd na zijn priesterwijding in 2012 lid van de missiecongregatie ‘Heralds of Good News’. Deze congregatie telt ruim 500 priesters. De congregatie stelt zich ten doel priesters op te leiden en uit te zenden, - de goede boodschap in heel de wereld te verkondigen -. In Amerika, Canada, Australië, Italië en nog veel meer landen. ‘Want in India hebben we genoeg priesters’, aldus pater John. De missiecongregatie bestaat uit vijf sub-organisaties (onderdelen). Een daarvan is de ‘Stichting Johannes Paulus II-provincie’. Pater John is van deze provincie met ongeveer 80 priesters lid.

‘Ik heb me dan ook goed op de uitzending voorbereid…’

Na zijn priesterwijding in 2012 heeft pater John tot 2017 in verschillende parochies priesterlijke diensten verleend in mijn eigen provincie in India. Die heet Andhra Pradesh in Noordoost India. John: ‘Jezus zei tegen de apostelen - Ga naar de hele wereld en van dorp tot dorp –‘. Hij kreeg in 2017 de gelegenheid om naar Nederland naar het Bisdom ‘s- Hertogenbosch uitgezonden te worden. Hij koos voor Nederland, een jaar eerder voelde hij zich nog niet klaar om uitgezonden te worden naar Duitsland. De keuze voor Nederland was mede ingegeven door een bezoek van een delegatie van Bisdom Den Bosch aan India met onder meer Ron van den Hout, nu bisschop van Groningen-Leeuwarden. ‘Ik ben heel dankbaar dat bisschop de Gerard de Korte zijn gastvrij hart en alle hulp en kansen heeft geboden. Ik heb me dan ook goed op de uitzending voorbereid en mezelf in de taal, de cultuur en de geschiedenis van Nederland verdiept.’

‘Ik voel me gegroeid in mijn priesterlijke opdracht…’

‘Ik ben op 25 juni 2018 in Nederland gekomen en meteen in de Parochie H. Willibrord in Valkenswaard geplaatst. Het was voor mij een echte wedergeboorte hier in Nederland om aan dit nieuwe weer, de nieuwe cultuur, de nieuwe situaties en vooral aan een hele andere en moeilijke taal te wennen. Ik ben in Valkenswaard als een pasgeboren baby begonnen en heb in vijf jaar mooie stappen mogen zetten. Ik voel me gegroeid in mijn priesterlijke opdracht en ik ben dankbaar voor deze ervaring van een nieuw begin. De laatste twee jaar ben ik tot kapelaan aangesteld in dezelfde parochie en heb ik in pastorie van Aalst gewoond.'

‘De moederfiguur heeft in Zuid-India een grote betekenis…’

‘Wat mij vooral inspireert?’ is mijn vraag. Hij kijkt even bedachtzaam omhoog en antwoordt: ‘Moeder Maria’ en mijn moeder. Hij vult aan: ‘De moederfiguur heeft in Zuid-India een grote betekenis. Het geloof in Maria is erg sterk: er zijn veel Mariavieringen, Mariaprocessies, Mariabedevaarten en veel Mariagrotten en Mariabeelden. Ook wordt er veel de rozenkrans gebeden. Ik ben erg geïnspireerd door de Mariaverschijningen in Lourdes en Fatima, ik ben er ook enkele keren geweest. Dat doet me wat, dat inspireert me. Maria is een moederfiguur, een voorbeeld voor alle moeders in de wereld’.  

'Een bevlogen pater en een mens tussen de mensen...'

Een bijzondere ontmoeting met pater John. Een inspirerend priester, een bevlogen pater en een mens tussen de mensen. Daar loop je niet omheen want hij zal je altijd aanspreken, informeren hoe het met je gaat en je motiveren om mét hem en het Pastoraal team samen te werken aan een bloeiende Heilig Hartparochie. 


Pater John Varikuti