Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Parochie verbonden met Rome

30-09-2023

Een verlichtende start op de vooravond van het Synodaal Proces

Wereldwijd ontstonden allerlei initiatieven in de Katholieke Kerk om verbonden met elkaar de Synode in te gaan. Ook onze parochie nam op eigen wijze deel.

Zaterdag 30 september om 17.00 uur was er een heel bijzondere Viering in Rome: een Taizé-viering met paus Franciscus te midden van duizenden jonge christenen van over de hele wereld. Samengekomen op de vooravond van de synode die deze week van start zal gaan. Biddend en zingend om aanwezigheid van de heilige Geest te vragen over de synode, voor de vernieuwingen binnen de Katholieke Kerk.

In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch was er een live verbinding met Rome om in woord en beeld mee te vieren. 

En ook in onze parochie vierden we mee. De synode-kaars, die iedere parochie van bisdom 's-Hertogenbosch enige tijd geleden ontvangen had, is vandaag in de Viering van 18.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel ontstoken. De eer was aan misdienaar Kyano. "De jongste synode-deelnemer in onze kerk hier aanwezig," aldus pater John die samen met Kyano de kaars ontstak. Het gebed om de heilige Geest volgde op later moment in de Viering. 

En zo was ook onze Heilig Hartparochie verbonden met bisdom, Rome en Paus op deze vooravond van de synode. Samen in de Eucharistie en met gebed voor de bisschoppen aanwezig bij het Synodale Proces. Maar ook voor ons allen, als medeverantwoordelijken voor de opbouw van de Kerk.

Een initiatief dat op het laatste moment besloten is en daarom niet eerder gecommuniceerd kon worden. Aan u allen gebed gevraagd voor het welslagen van het Synodaal Proces wat gedurende komende weken plaats vindt. Dat het vele vrucht moge dragen onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest.

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij beenkomen in uw Naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eerbied vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen


Misdienaar Kyano en pater John ontsteken de speciale kaars voor de synode