Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Een nieuw geluid

18-11-2023

Meerdere nieuwe geluiden tijdens de geslaagde parochieavond op woensdag 15 november 2023

Woensdag 15 november vond de jaarlijkse parochieavond, informatieavond, plaats in De Walnoot in Boxtel. Een jaarlijks moment waarbij parochiebestuur en parochianen elkaar kunnen ontmoeten. Teruggekeken wordt naar de vruchten van dat afgelopen jaar. En vooruitgekeken naar wat we kunnen verwachten in onze Heilig Hartparochie het komend jaar. Een rijke traditie die niet alleen informatief en officieel belangrijk is. Maar inmiddels ook onmisbaar als gezellig ontmoetingsmoment waar bestuur en parochianen, en parochianen onderling,  elkaar beter kunnen leren kennen. 

De parochieavond in de Walnoot in Boxtel op 15 november was een warm succes. De opkomst was mooi, had wat meer mogen zijn, maar was goed en gemotiveerd. De stemming zat er goed in. In de hal bij binnenkomst werd eenieder hartelijk ontvangen door pastoor Geertjan van Rossem met bestuurslid Frans van der Berk. Als door een erehaag ging je het gezellige geroezemoes van de grote zaal tegemoet. Daar moest je wezen op deze avond om op de hoogte gesteld te worden van ontwikkelingen in de parochie. Zowel terugblikken als vooruit kijken en de nieuwe plannen voor komende jaren horen. Inderdaad, voor aankomende jaren. Want een van de onderwerpen van deze avond was het presenteren van het nieuwe beleidsplan 2023-2027, waar al een paar jaar keihard aan gewerkt werd door allerlei mensen parochie breed. Maar de avond bood veel meer.

Pastoor Geertjan opende de avond met een kort welkom en gebed. Een bijzonder gebed. Waarschijnlijk het eerst bekende gebed tot de heilige Geest. Jos Polman nam het stokje over met vriendelijk en enthousiast welkomstwoord. Zowel de enthousiaste inzet van medebestuursleden, commissies, werkgroepen, als die van alle vrijwilligers, werd geroemd en geprezen. En een sterk advies werd meegegeven: “We zijn een Missionaire Parochie met vele mogelijkheden. In Nederland wordt vaak geklaagd ‘dat de kerken leeglopen’. Doe niet mee met de klagers, maar durf tegen de stroom in te roeien. Blijf niet aan de zijlijn staan. Doe actief mee. Welkom!” Een heldere boodschap met uitnodiging erin, die de aanwezigen graag ondersteunen.

Yvonne de Riet, die de avond aan elkaar praatte, kondigde pater John Varikuti aan. Pater John, kapelaan per 1 september in de parochie, vertelde iets over zijn eerste ervaringen. Hij was blij verrast met alle enthousiasme bij de mensen. In het pastoraal team, het bestuur en in alle werkgroepen werd hij hartelijk ontvangen om mee te kijken en mee te doen. “Ik krijg de kans me te ontwikkelen. Mag overal met iedereen meedoen.” En dat deed pater John dan ook met veel plezier. Hij voelt zich welkom en opgenomen en beleeft de Missionaire-parochiegeest. “Ik dank God en iedereen die er voor zorgt dat ik me zo welkom voel. Dank jullie wel!”, zegt hij dan ook vanuit zijn hart. En aan oud-parochianen die hem vragen hoe het met hem gaat in zijn nieuwe parochie: “Het is geweldig hier!”

De volgende spreker op het programma was Jo Custers. Aan hem om het nieuwe beleidsplan 2023-2027 te presenteren en toe te lichten.
In de Katholieke Kerk vond afgelopen jaren het Synodaal Proces plaats. Een bottom up proces, aangekondigd door paus Franciscus, om te kijken wat de huidige Kerk nodig heeft aan vernieuwingen, zonder afbreuk te doen aan de basis van het Geloof zelf. Maar ook wat behouden blijft. Van onderuit wordt opgebouwd naar boven. Op basis van informatie, belevingen, ervaringen en ideeën van gelovigen wereldwijd. 
Het parochiebestuur heeft eenzelfde weg ingeslagen en bewandeld voor de nieuwe beleidsnota van 2023-2027. Er werden brainstormavonden gehouden en in een later stadium commissies en werkgroepen opgezet die samen met bestuur en contactengroepen (allen ook mede actief in de commissies en werkgroepen) op onderzoek gingen naar de sterke kanten en verbeterpunten in de parochie. Met oog voor behoud van activiteiten en werkgroepen die er al waren en met alle ruimte voor nieuwe initiatieven ook. 
Zo noemde Jo enkele nieuw ontstaande activiteiten die handen en voeten kregen en waar jong en/of oud aan deel kan nemen: Familiedagen, Prayer Course, Paulus(maandag)avonden, Alphabijeenkomsten, vieringen bij kapellen, koffiemomenten na vieringen, kraam op markt in Liempde en Boxtel, rozenkrans op vrijdagmiddag, … En zo zijn er nog meer nieuwe initiatieven ontwikkeld. Keuze volop om deel te nemen. En altijd ruimte voor nieuwe ideeën om bij een van de bestuursleden mee in gesprek te gaan.

Natuurlijk zijn er ook minder leuke geluiden: terugloop van priesters in Nederland, secularisering. Wat ook in onze Heilig Hartparochie merkbaar is. Waaronder afnemende geloofsbetrokkenheid, sterke terugloop van kerkbezoek, dalende financiële inkomsten, vergrijzing en terugloop vrijwilligers, pittige onderhoudskosten en terugloop afname sacramenten.
Toch is de boodschap “wees een brug” om God te ontmoeten in de ander en om elkaar te ontmoeten in God. (En de pastoors welkomstwoorden “We zijn een veranderende parochie in een veranderende wereld. Daarom als avondthema: Een nieuw geluid.”) 
“Een nieuw geluid” is dan ook het gekozen thema van de nieuwe beleidsnota. Het oude thema “Samen bouwen in vertrouwen” heeft fundament gekregen en vraagt nu om een vervolg: “Een nieuw geluid.” 
En om dat nieuwe geluid te doen weerklinken is eenieder dan ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan oude en nieuwe parochieactiviteiten, in vieringen, met financiële bijdrage, werkgroepen, elkaar bezoeken en steunen, … in het samen kerk zijn. 

Een mooie boodschap van Franciscus van Assisi kwam nog voorbij:
“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid te accepteren wat ik niet kan veranderen.
En geef me het inzicht het verschil tussen beide te zien.”

Het informatieve gedeelte van de avond was hiermee afgesloten. Maar niet zonder een muzikaal intermezzo van pastoor Geertjan van Rossem (gitaar, zang), pater John (keyboard) en Jos Polman (gitaar, zang). Het muzikale duo “Two of us” (pastoor Geertjan en Jos) van vorig jaar is hiermee omgedoopt tot trio “Three of a kind”.
Een enthousiast, vrolijk voorprogramma op zangeres MarieChristien Verstraten die het gedeelte na de pauze vervulde met zang en verhaal.

Tijdens de pauze liepen Bas Rombauts en Arnold van den Broek, net als hun medebestuursleden rond om eventuele vragen te beantwoorden en met de aanwezigen in gesprek te gaan. Serieus en voor een lolletje. Zo was het voltallige bestuur present, alsook het complete pastoraal team, voor mooie en waardevolle ontmoetingen.

Na de pauze was er een prachtig groots optreden van MarieChristien Verstraten. Groot van kracht in de eenvoud. Haar blijde en verdrietige, prachtige gezongen liederen, verbond ze met een verhaallijn 'Over'- Winteren. Het publiek was ontroerend stil. En klapte vrolijk mee op andere momenten. Meegenomen in dit unieke optreden van MarieChristien. Wilt u een indruk hebben van de liederen? Klik op onderstaande titels en u wordt meegenomen in stukjes van haar muzikale verhaal 'Over' - Winteren.

Met recht kan gezegd worden “Het was een informatieve, inspirerende, gezellige avond. Een avond waarop helder teruggekeken werd naar de bouw, oogst en vruchten van 2016-2022. En vol goede moed vooruitgekeken werd naar de plannen van 2023-2027. De uitnodiging ligt er: Blijf niet aan de zijlijn staan, laat de klaagzang “de kerken lopen leeg” links liggen en doe actief mee in oude en nieuwe plannen en activiteiten van de parochie! Want alleen zo klinkt een nieuw geluid. Met z’n allen!
Voor de liedjes van MarieChristien Verstraten, zie het volgende nieuwsitem. Klik hier voor de foto's. 

Meer informatie:


Er was een zeer aandachtig gehoor