Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Kerk in rood

22-11-2023

Kleur bekennen

Woensdag 22 november is het RedWednesday. Dan kleuren honderden religieuze en openbare gebouwen rood om aandacht te vragen voor de zinloze vervolging, onderdrukking en bedreiging van miljoenen gelovigen wereldwijd.

Woensdag 22 november 2023 zijn de verkiezingen in Nederland. Iedere stemgerechtigde wordt genodigd z’n stem uit te brengen op zijn of haar voorkeurspartij voor in de Tweede Kamer. Onze stem laten horen. Hoe belangrijk is dat? En doen we dat, te veel of juist te weinig?

Op RedWednesday kleuren in Nederland ruim 150 en wereldwijd honderden kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen bloedrood. Waarom? Om aandacht te vragen voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Ook u kunt meedoen!

Stop de straffeloosheid
De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Uit eigen onderzoek blijkt dat liefst 62 van de 196 landen wereldwijd (32%) aanzienlijke schendingen kennen. In 47 landen verslechterde de situatie sinds de publicatie van het vorige rapport. En slechts negen landen kenden verbetering. Ook viel op dat de straffeloosheid over de hele wereld is toegenomen. In 36 landen (18%) worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden. Christelijke minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse landen op hen gemunt.

Wees een licht in de duisternis
Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap draagt bij aan deze cultuur van straffeloosheid, net name voor regimes die als strategisch belangrijk voor het Westen worden beschouwd, zoals China en India. Zij worden niet onderworpen aan internationale sancties of andere gevolgen voor hun schendingen van de godsdienstvrijheid. Hetzelfde geldt voor landen als Nigeria en Pakistan.
Met het thema van dit jaar, "Wees een licht in de duisternis voor mensen die vervolgd worden om hun geloof", roept Kerk in Nood Nederland daarom mensen op om te bidden, om hun stem te laten horen en om concrete steun te bieden aan wie lijden vanwege hun geloof.