Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Persbericht parohiefusie

10-06-2013

Overeenstemming intentieverklaring fusieparochies Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde

Op maandagavond hebben de parochiebesturen van de Verrijzenisparochie in Boxtel, de    Willibrordusparochie in Esch, de Sint Theresiaparochie in Lennisheuvel en de Parochie Sint Jans Onthoofding in Liempde gezamenlijk een grote stap gezet op weg naar de vorming van een nieuwe parochie. De parochiebesturen hebben overeenstemming bereikt over de intentieverklaring waarin de contouren van de nieuw te vormen fusieparochie zijn vastgelegd, dit in het kader van de herindeling van de parochies van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. 

De afgelopen weken is de inhoud ervan tijdens verschillende informatiebijeenkomsten besproken met de parochianen van de vier parochies. Deze intentieverklaring onderscheidt zich door de voorgestelde aanpak, waarbij de samenwerking en wisselwerking tussen parochianen, werkgroepen, pastoraal team en parochiebestuur centraal staan. Ook wordt rekening gehouden met de identiteit en sterke punten van elk van de parochies. 

De parochiebesturen gaan nu samen met de parochianen aan de slag om aan de hand van de intentieverklaring verder vorm te geven aan de nieuwe parochie. De formele start van de nieuwe parochie staat gepland op 1 januari 2015.