Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Ieder mens telt mee

13-05-2024

Geef kracht aan de missie van bevlogen missionarissen

Van 11 tot en met 19 mei zet Week Nederlandse Missionaris (WNM) onze missionarissen en missionair werkers extra in de schijnwerpers tijdens de Pinksteractie 2024. Het thema is ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. Want door te geloven in de ander creëren we een sfeer van vertrouwen en respect. En het idee dat ieder mens meetelt herinnert ons eraan dat we er moeten zijn voor de meest kwetsbaren. Onze missionarissen en missionair werkers brengen deze mooie woorden dagelijks in praktijk. Zij zetten zich belangeloos in voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen in zijn leven krijgt. Maar alleen met úw steun kunnen zij hun prachtige werk blijven doen.

Financieel steuntje in de rug
Missionarissen en missionair werkers laten zich inspireren door hun geloof. Door te erkennen dat ieder mens meetelt brengen ze hoop waar wanhoop heerst. En liefde waar haat regeert. Week Nederlandse Missionaris biedt de nodige financiële ondersteuning om dit werk mogelijk te maken. We betalen verzekeringen voor onze missionarissen, maar ook bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook bieden we vakantiegeld, zodat missionarissen bij een verlof in Nederland geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Daarnaast bieden we een fonds waarop missionarissen bij noodgevallen een beroep kunnen doen. U kunt hieraan bijdragen met uw pinkstergift.

Hoe werkt het?
In de onderstaande folder leest u de verhalen van Fera Agricola en Maria Poulisse, twee bevlogen missionair werkers die er in Malawi en Colombia hard aan werken om ieder mens te laten meetellen. Fera en Maria staan als boegbeeld centraal tijdens de Pinksteractie van 2024. U kunt kracht geven aan hun missiewerk door hen te steunen met:
  • een financiële bijdrage tijdens de Pinkstercollecte in uw parochie
  • een gift via het Mijn eenmalige giftformulier in folder hieronder
  • een donatie op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 van WNM Den Haag
  • een online donatie via www.weeknederlandsemissionaris.nl/steun-en-doneer
  • het opnemen van de WNM in uw testament
Met uw pinkstergift kunnen gepassioneerde mensen als Fera en Maria hun missiewerk blijven doen. Steun hen en laat uw hart spreken… 

Meer informatie:


Maria Poulisse wist als kleuter al dat ze naar de missie wilde...