Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Info-avond fusie geslaagd

22-09-2013

Ruim 25 parochianen over voortgang parochiefusie bijgepraat  
Op woensdag 18 september jl. vond de tweede informatie-avond plaats met betrekking tot de parochiefusie tussen de vier BELL-parochies. Ruim 25 parochianen waren aanwezig nadat ze eerder het themadeel ‘Kerk in Nood anno 2013’ hadden bijgewoond. De bijeenkomst was in Dienstencentrum Kloosterhof en was van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
 
● Betrokkenheid en wisselwerking
De avondvoorzitter, dhr. Jo Custers, verzorgde na de pauze met een kopje koffie, namens het bestuur een presentatie over de gang van zaken tot nu toe en de plannen voor het komende halfjaar. Hij nam de bezoekers mee aan de hand van een 20-tal dia’s.
Hij schetste op een inzichtelijke wijze de kernactiviteiten van de nieuwe parochie en stond vooral stil bij de kernwoorden: betrokkenheid en wisselwerking. Ook vertoonde hij een animatie langs welke weg het proces geleidelijk aan gaat verlopen, van uit de bestaande situatie naar de nieuwe: 'Aan de ene kant komen er veranderingen en aan de andere kant nemen we alle goede zaken van nu mee…', aldus Jo Custers. 

Op die wijze gaf hij ook een terugblik op de totstandkoming van het 'Start-document', een uitgangspunt, de basis voor de aanstaande parochiefusie. 'Dit startdocument is eigenlijk een ontwikkeldocument. Dus gaandeweg het fusieproces zal dit document verder worden uitgewerkt en daardoor kan het ook nog worden bijgesteld', aldus dhr. Custers. 'Samen groeien we naar een nieuwe parochie en daar hebben we ook u voor nodig! Het is een spannende weg, maar samen komen we er altijd uit.' 

● Doe mee en denk mee
In het voorjaar van 2014, van januari tot en met april komen er bijeenkomsten voor parochianen. Daarin kan iedereen meedenken over hoe de nieuwe parochie er uit moet zien. Er zijn drie trajecten: vieren, verbinden en verkondigen. Elke traject bestaat uit twee of meer bijeenkomsten (middagen en/of avonden). Iemand kan aan meerdere trajecten meedoen.

NOOT: Zie ook de diapresentatie van deze avond onder 'Bestuur' in de paragraaf 'Documenten'.