Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Bedevaart Lourdes

13-10-2013

Bisdombedevaart naar Lourdes in 2014! met als thema ‘Op reis als een gemeenschap in wording’

Samen op weg met God als een nieuwe gemeenschap in wording. Samen op weg naar Maria, de Moeder van God en van ons allen. Dat is de boodschap die ‘verborgen’ ligt in deze uitnodiging voor een informatieavond vanwege de bedevaart van onze parochies naar Lourdes van 26 april tot en met 3 mei 2014.

De parochies van Esch, Lennisheuvel, Liempde en Boxtel zijn als een rijk boeket van mooie bloemen met vele variëteiten. Dit beeld doet mij er naar verlangen om u allen persoonlijk de hand te reiken om samen op weg te gaan, op weg naar een frisse en sprankelende eenheid in verscheidenheid. Het op bedevaart gaan is een weg daartoe waarin wij de zegen mogen vragen over het pad waar wij ons op bevinden. Het is echter ook een goede gelegenheid om elkaar echt te ontmoeten. Wij zullen ons aansluiten bij de andere bedevaartgangers uit ons bisdom om samen met onze bisschop Mgr. A. Hurkmans op een pelgrimage van vertrouwen te gaan. 
Het jaarthema van het bisdom ‘De vreugde van de bekering’ duidt vooral op de vreugde van de ontmoeting, onder de mantel van Maria, met God en elkaar. Het schept een band en het maakt ruimte voor vertrouwen in de toekomst.

U bent van harte welkom op onze gezamenlijke informatieavond op 7 november a.s. vanaf 19.30 uur op de pastorie van de Verrijzenisparochie, Duinendaal 2 te Boxtel. Op deze bijeenkomst zal door de VNB en de werkgroep Lourdes 2014 uitgebreid stil worden gestaan bij alle ‘ins en outs’ uitgenodigd van de aanstaande bedevaart. Daarnaast is een ruime gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Graag nodig ik u uit samen met mij en verschillende bestuursleden van de parochies van Esch, Lennisheuvel, Liempde en Boxtel mee te gaan naar Lourdes. 

Jacques Grubben priester
Werkgroep Lourdes 2014

Zie ook het hoofdstuk "Diaconie'