Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

BELL-groep geïnspireerd

23-11-2013

Marius Buiting zorgde voor een inspirerende BELL-bijeenkomst


Marius Buiting, onder meer voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid, verzorgde op zaterdag 23 november een inspirerende lezing voor de leden van de BELL-groep. Het onderwerp was onder andere het veranderingsproces (de transitie) van 4 naar één, nieuwe parochie.

De leden van de BELL-groep waren om 10.00 uur aanwezig in de bovenruimte van het Koetshuis van de pastorie van de Verrijzenisparochie. Onder het genot van koffie en een cakeje hield Marius zijn lezing. 
Hij schetste onder meer een veranderingsproces van 'iets dat kan doodgaan' naar iets nieuws dat dan of daarna verrijst. Hij maakte daarbij een treffende vergelijking met de beroemde Anna Frank-boom in Amsterdam. Deze 'versleten' boom wilde men kosten wat kost bewaren, maar dat lukte niet. Als een wonder kwam/was er een nieuwe scheut die kon worden geplant. En daarmee kon de herinnering aan Anne Frank tot ieders tevredenheid worden voortgezet. 

Het verhaal van Marius Buiting spitste zich daarna toe op herbronning, de 'sapstroom', barmhartigheid en op geloven. Dit laatste in de zin om er op te kunnen vertrouwen dat het goed komt. Hierbij staat het gevoel, het hart van de mens centraal. De spreker herkent deze grondhouding tot zijn genoegen ook bij onze paus Franciscus. De weg die de kerk heeft te gaan en ook het veranderingsproces naar een nieuwe parochie is een lange en moeilijk weg. 'Zet de horizon op 2015, dan creëer je voor iedereen alle rust en tijd en neem de tijd', aldus Marius. 'Laat iedereen meedenken over die nieuw te vormen parochie, mee scheppen en meedoen. Denk met zijn allen na over de - bedoeling - van onze Lieve Heer'. Daarna vond er een leerzame discussie plaats over het thema en werd de lezing met veel dankbaarheid afgesloten.

Aansluitend was er voor allen een uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel. Deze was door enkele leden van de groep samengesteld én klaargemaakt. Na afsluiting hiervan ging iedereen tevreden én geïnspireerd met een goed gevoel huiswaarts.


Na afloop genoten de leden van de BELL-groep van een uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel