Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Samen krachtig verder...

12-01-2014

Denk ook mee...!
Bezoek de 3 praatavonden van de BELL-parochies

De parochies van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde gaan fuseren. Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2015 samen een katholieke geloofsgemeenschap te vormen. Het bestuur nodigt iedereen die de kerk in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde een warm hart toedraagt uit voor 3 bijeenkomsten. U kunt daar uw bijdrage aan leveren en met ons de toekomst van onze parochie bepalen.

‘Op zoek naar het nieuwe

van de nieuwe parochie’

Iedereen die wil meepraten en meedenken over de nieuwe parochie is voor deze 3 praatavonden van harte uitgenodigd. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de aula van het Baanderherencollege in Boxtel. De aanvang is steeds om 20.00 uur. Het zou fijn zijn als u alle 3 de avonden kunt bijwonen want ze sluiten op elkaar aan.

1  Inspireren en enthousiasmeren
Tijdens de eerste bijeenkomst geeft pater P. Damen van de Abdij van Berne de aftrap voor het zoekproces. Hij geeft een inleiding op het vernieuwingsproces van de kerk. De dialoog start op deze eerste avond.
  • Maandag 20 januari: aanvang 20.00 uur
2 Creëren van ideeën
De tweede bijeenkomst wordt gehouden in de vorm van een Open Space. Dat is een werkvorm waarbij alle deelnemers met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die door de deelnemers belangrijk worden gevonden. Het doel is vergaren van ideeën voor de nieuwe parochie.
  • Maandag 27 januari: aanvang 20.00 uur
3 Bundelen van ideeën en krachten
In de derde bijeenkomst worden de ideeën die de twee voorgaande bijeenkomsten hebben opgeleverd gepresenteerd en besproken. Het doel is om tot een aantal richtlijnen voor de nieuwe parochie te komen.
  • Maandag 10 februari: aanvang 20.00 uur
We vertrouwen erop dat u geïnspireerd én gemotiveerd bent om deze 3 praatavonden bij te wonen en dat u in de gelegenheid bent om daadwerkelijk aanwezig te kunnen zijn.


De BELL-groep tijdens een van de vergaderingen in het afgelopen jaar: samen krachtig verder....