Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Mee naar Lourdes

31-01-2014

Bedevaart naar Lourdes! Gaat u met ons mee...?

Samen op weg met God als een nieuwe gemeenschap in wording. Samen op weg naar Maria, de Moeder van God en van ons allen. Dat is de boodschap die ‘verborgen’ ligt in deze uitnodiging om mee  te gaan met de bedevaart van onze parochies naar Lourdes van 26 april tot en met 3 mei 2014. Er hebben zich al 31 mensen ingeschreven, er is nog plaats voor 10.

De parochies van Esch, Lennisheuvel, Liempde en Boxtel zijn als een rijk boeket van mooie bloemen met vele variëteiten. Dit beeld kwam ook naar voren op de onlangs gehouden BELL-praatavonden. Die avonden die in het Baanderherencollege werden gehouden. Maandag 10 februari is de derde, een avond waarop u daadwerkelijk mee de koers kunt bepalen...

Voor de reis naar Lourdes is die koers bepaald, zie ook de informatie in het hoofdstuk 'Diaconie'. Samen op reis naar Lourdes om elkaar nog beter en diepgaander te ontmoeten. Wij zullen ons aansluiten bij de andere bedevaartgangers uit ons bisdom om dan samen met onze bisschop mgr. A. Hurkmans op een pelgrimage van vertrouwen te gaan. 

Er zijn op dit ogenblik 31 deelnemers;

daar kunnen er nog maximaal 10 bij...

Meld u aan voor deze goed verzorgde bedevaart,

laat van u horen.

Wilt u meer weten over deze bisdombedevaart neem dan contact op met Ben of Maria Smeltink. Zij zijn voor onze parochie de contactpersonen en staan u graag te woord. Ze wonen op Kerkstraat 10 en hun telefoonnummer is 63 23 48. 
Zie ook het hoofdstuk 'Diaconie'.