Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Parochianenavonden

14-02-2014

Drie geslaagde parochianenavonden met veel bezoekers

Op maandag 20 en 27 januari en maandag 10 februari vonden 3 parochianenavonden plaats in het Baanderherencollege te Boxtel. Elke avond waren er meer dan 100 bezoekers die allen op een enthousiaste wijze werden betrokken bij het programma én volop meededen.

De opbrengsten van deze 3 avonden zijn vastgelegd in verslagen die aan alle deelnemers zijn toegezonden en/of persoonlijk verstrekt. Deze verslagen en presentaties en veel meer informatie vindt u op deze website in het hoofdstuk 'Parochiefusie'.
De BELL-groep gaat aan de slag met alles wat is ingebracht en verwerkt dit in de totstandkoming van de voorgenomen fusie. Wat dat betreft is er veel werk aan de winkel...

Op korte termijn, in de komende maanden, staan er meerdere activiteiten op het programma. We noemen:
  • Een vervolgavond op maandagavond 24 maart, met weer als spreker Peter Damen. Het thema is dan: 'Welke boodschap dragen wij uit aan de volgende generatie'.
  • Er volgen enkele kennismakingsbijeenkomsten rond de kerken van de parochies, ze zogenaamde ‘rondjes om de kerk’: wandelen, ontmoeten, zien en kennismaken.
  • We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de ‘Lenteviering voor de jeugd: rondom d'n boom' op vrijdag 21 maart in Lennisheuvel.
  • De organiseren van een BELL-projectkoor o.l.v. Kees Doevendans staat op het programma.
We informeren u bij gelegenheid meer over deze activiteiten. Voorlopig kunt u de avonden van 21 en 24 maart blokkeren. Voor meer informatie, verslagen en foto's, zie hoofdstuk 'Parochiefusie' en 'Fotoalbums' of klik op deze link.


De Tijberzaal in het Baanderherencollege was weer goed gevuld