Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Pastoor neemt afscheid

14-08-2014

Pastoor van der Sluis neemt op zondag 31 augustus afscheid

Pastoor Norbert van der Sluis is per 1 september 2014 benoemd tot pastoor van de fusieparochie Maria Moeder van de Kerk in Sint Anthonis. Dat betekent dat de Parochie Sint Jans Onthoofding afscheid neemt van zijn pastoor. Dit afscheid is op zondag 31 augustus a.s. in de kerk van de Parochie Liempde. De plechtige eucharistieviering begint om 09.30 uur, waarna gelegenheid is om de hand te drukken in de Kloosterhof.

Pastoor Van der Sluis werd in juli 2005 in de Parochie Liempde benoemd. Nu verruilt hij op verzoek van de bisschop deze parochie voor de grote fusieparochie Sint Anthonis. Een immense uitdaging die veel van hem zal vragen.

Ook binnen de Parochie Liempde heeft hij zich in de afgelopen 9 jaar stevig ingezet. Daarvoor wil het kerkbestuur hem graag bedanken. Om deze dank extra luister bij te zetten wordt op zondag 31 augustus afscheid van hem genomen in een plechtige eucharistieviering. Deze vindt in de parochiekerk plaats en begint om 09.30 uur. Aansluitend wordt de parochianen de gelegenheid geboden de scheidende pastoor de hand te drukken in de Kloosterhof. Hij zal daar om circa 11.30 uur arriveren. Dit informeel samenzijn vindt in Dienstencentrum Kloosterhof plaats. Hiervoor zijn alle parochianen uitgenodigd.

Pastoor van der Sluis heeft nadrukkelijk voor een afscheid in bescheidenheid gekozen. Mocht u een blijk van dank willen overhandigen dat wil de pastoor deze graag bestemmen voor de Stichting Kerk in Nood en daarbinnen in het bijzonder voor de verdrukte christenen in het Midden-Oosten.

Per 1 september wordt de beoogd pastoor van de nieuwe BELL-parochie, de ZEH Jacques Grubben, waarnemend pastoor van de parochie in Liempde. Hij wordt geassisteerd door de nieuw benoemde kapelaan Geoffrey de Jong. Kapelaan De Jong neemt alle taken van Pastoor Van der Sluis in Liempde over. Beide, nieuw benoemde priesters stellen zich voor op zondag 7 september in de hoogmis van 09.30 uur.  

In verband met de wisseling van de priesters binnen de parochies zijn er in de week van 8 tot en met 12 geen H. missen. Vanaf 13 september zijn weer alle H. missen als gewoonlijk. Op zaterdag 6 september wordt de avondmis nog voorgegaan door pastoor Van der Sluis.


Pastoor Van der Sluis neemt op zondag 31 augustus a.s. afscheid van zijn parochie