Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Informatieavond fusie

24-09-2014

Fusie komt snel dichterbij

De voorgenomen fusie tussen de 4 BELL-parochies komt geleidelijk aan dichterbij. Het is de bedoeling dat de fusie per 1 januari 2015 van kracht wordt. Op dit ogenblik worden de laatste zaken besproken en geregeld. Deze worden opgenomen in het zogenaamde startdocument. Dit wordt ter goedkeuring aan de bisschop aangeboden.

Graag wil het bestuur alle parochianen informeren over de stand van zaken van de fusie en alle ontwikkelingen binnen onze eigen parochie. Hiertoe wordt een derde informatieavond georganiseerd. 
Deze vindt plaats op maandag 6 oktober in Dienstencentrum Kloosterhof. De aanvang is om 20.00 uur.

Informatieavond parochiefusie

maandag 6 oktober 2014

aanvang: 20.00 uur

De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar
u bent van harte welkom!