Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Een informatieve avond

07-10-2014

Informatieavond valt in goede aarde…

Op maandag 6 oktober jl. was er een informatieavond over de a.s. parochiefusie tussen de 4 BELL-parochies in Dienstencentrum Kloosterhof. Ruim 40 parochianen waren aanwezig en konden kennisnemen van de laatste ontwikkelingen. Ook werden zij bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen onze eigen parochie vanaf deze zomer.

Vanaf 19.30 uur stroomden de eerste parochianen binnen. Ze werden allen persoonlijk begroet door de beide priesters, pastoor Grubben en kapelaan De Jong en natuurlijk met een kopje koffie. Om precies 20.00 uur startte het programma: de beide priesters stelden zich persoonlijk voor. Kapelaan De Jong liet dit vergezeld gaan van fraaie beelden uit Zuid-Afrika, zijn geboorteland.

Hierna verzorgde vicevoorzitter Jo Custers een presentatie over de stand van zaken van de a.s. parochiefusie en alle zaken die daarmee te maken hebben. Ook stond hij stil bij alle veranderingen die er vanaf de zomervakantie binnen de parochie zijn doorgevoerd: het afscheid van Pastoor Van der Sluis, de komst van kapelaan De Jong, het feit dat alle missen tot januari gewoon door gaan en dat pas daarna geleidelijk aan veranderingen worden doorgevoerd. De toehoorders waren een en al oor. Zie de presentatie bij het hoofdstuk 'Bestuur'.  

Na de pauze ging pastoor Grubben in op het ‘hart’ van de parochie, de pastorale zijde van de fusie. Hij sprak over de boodschap van de beide priesters, hun voorlopige plannen, het ‘nabij’ willen zijn en de beperkte menskracht waarmee alles verzorgd en gedaan moeten worden. Ook sprak hij over de eerste overleggen tussen de verschillende werkgroepen van de 4 parochies. ‘Velen zijn al maandenlang concreet aan de gang gegaan, zoals de communie- en de vormselwerkgroepen en dat doet ons goed’, aldus pastoor Grubben.

In het vragenhalfuurje werd dieper ingegaan over de gang van zaken met betrekking tot de gebouwen en financiën. Maar vooral ook over het benaderen en ‘bereiken’ van de parochianen en de jeugd en jongeren binnen de parochie. Op de vraag hoe de naam van de nieuwe parochie zal worden, kon pastoor Grubben antwoorden dat deze zeer recent door de bisschop is goedgekeurd. Deze wordt de ‘Heilig Hartparochie.’ 

Na afloop werd er nog veel en druk met elkaar gesproken en toonden enkele aanwezigen belangstelling voor een van de plekken in de bestuurscommissies. Over een ding waren velen het eens: ‘Het was een informatieve, ontspannen en goed verzorgde avond’. Waarvoor dank…
De presentatie van het bestuur vindt u onder het hoofdstuk 'Bestuur", paragraaf 'Documenten' en onder het hoofdstuk 'Parochiefusie'. 

Meer informatie: