Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Gerechtigheid

02-12-2018

Deze zondag vieren we de 1e zondag van de Advent. Het motto luidt: Gerechtigheid. 

Wanneer is alles nu eens gewoon “goed”? Wanneer kunnen we nu een constateren dat er een einde komt aan alle oorlogen, ruzies, disharmonie, noem verder maar op? Dit verlangen naar voltooiing zit in ieder mens. We erkennen en weten ook dat we hiernaar toe moeten werken. Hoe? Door het doen van de juiste dingen. Door gerechtigheid. Door er voor te zorgen dat we elkaar op een juiste en evenwichtige manier opbouwen en daarin ieder betrekken, met name de meest kwetsbaren. Dan is er nog veel te doen? En de drive blijft als we ons blijven richten op de voltooiing.