Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Wat is bidden?

28-07-2019

Deze zondag vieren we de 17e zondag door het jaar. Het motto luidt: Vragen. Wat is bidden? 
Is bidden vragen wanneer je in de verdrukking zit of wanneer er iets ergs gebeurt? Moet bidden altijd iets opleveren? Is bidden nuttig? Is bidden ook danken om wat je gekregen hebt? Bidden is op de allereerste plaats een moment van ontmoeting met God, de Eeuwige, de Ene, met Jezus, zijn Zoon, met de heilige Geest. Ook wie in de ontmoeting gaat staan, zal woorden nodig hebben, of niet. Ook de stilte kan een gebed zijn. We leren van onze voorouders – de aartsvaders, Jezus –, en dan? Dan leren we ook van het bidden zelf. Ga er maar instaan!