Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Trouw geloof

06-10-2019

Deze zondag vieren we de 27e zondag door het jaar. Het motto luidt: Trouw geloof. 

Geloof: moeten we niet eerder spreken van “geloven”, een werkwoord? Geloof ligt niet vast “in beton gegoten”. Paus Franciscus spreekt van “wortels” tegenover “ankers”. “Ankers" houden je vast, er is geen beweging meer in te krijgen. “Wortels “ zorgen voor groei, voor organische ontwikkeling. Trouw in geloof betekent dat in de veranderende omstandigheden van het bestaan je telkens weer de juiste koers vaart, reagerend op de ontwikkelingen in de samenleving. De juiste koers: de ander zien en erkennen als mede-kind van God samen verantwoordelijk voor de groei van Gods Rijk.