Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: december 2020

12-12-2020

Op donderdag 10 december jl. vond de tiende vergadering, de decembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.
 
● Pieter Schevers per 1 januari 2021 diaken
De Eschenaar Pieter Schevers is door de bisschop per 1 januari 2021 als diaken in de Heilig Hartparochie benoemd. Het pastoraal team en het bestuur zijn erg blij met deze benoeming. We willen Pieter daarmee ook van harte feliciteren. De precieze invulling van zijn taken gaat de komende maanden plaatsvinden. Daarbij zal een zeker accent op de taken in het kerkdorp Esch worden gelegd.

● Vieringen met Kerstmis
Hierover is binnen het bestuur weer lang gesproken. Er is heel en goed werk verricht door een voorbereidingsgroep, maar een aantal punten moesten en moeten nog worden afgewikkeld. Er zijn heel veel vieringen in alle kerkdorpen, maar met maximaal 30 personen per viering, veel te weinig voor de duizenden bezoekers die elk jaar met kerst de kerken van onze parochie bezoeken.
Voor de dagen, tijden en voorgangers van al die vieringen, zie de website en de nieuwsbladen. Daar leest u ook hoe u zich moet AANMELDEN voor een viering.

● Geen Nieuwjaarsviering 2021
In de tweede week van januari is er in verband met de coronaepidemie dit jaar géén Nieuwjaarsviering. Het volgende jaar hopelijk weer beter.
De Nieuwjaarsmis op vrijdag 1 januari 2021 wordt wél live vanuit de kerk van Liempde uitgezonden. In deze mis zullen enkele nieuwjaaraccenten worden ingebouwd, zoals een aangepaste preek en een woord van de vicevoorzitter.  

● Kerk-TV zendt vijf vieringen/missen uit
Ondanks het gegeven dat we in de hele parochie met en rond de kerst bijna veertig vieringen hebben, kunnen we bij lange na niet alle kerkbezoekers een plek geven. Wilt u een H. Mis bezoeken dan moet u van tevoren reserveren. Zie de pers en de website hoe dit in zijn werk gaat.
In overleg met Omroep Dommelland, waarvoor hartelijk dank, kunnen we vijf (!) vieringen live uitzenden.
Deze zijn:
  • donderdag (kerstavond) 24 december om 21.00 uur de nachtmis;
  • vrijdag (Eerste kerstdag) 25 december om 09.30 uur de hoogmis;
  • zaterdag (Tweede kerstdag) 26 december om 09.30 uur de hoogmis;
  • zondag 27 december om 09.30 uur een hoogmis en
  • vrijdag 1 januari 2021 (nieuwjaarsdag) een extra aangeklede hoogmis.
● Secretariaatsvrijwilligers
Het bestuur is eruit en heeft besloten tot het aanstellen van secretariaatsvrijwilligers. Vrijwilligers kunnen onder bepaalde condities worden ingezet op het secretariaat van de parochie. Hieraan zijn nogal wat (strenge) voorwaarden én eisen verbonden. Het beleidsdocument hiertoe is vastgesteld en de communicatie met interne groepen is opgestart.
In januari ontvangen alle vrijwilligers een brief met de belangrijkste informatie. Meer informatie kan na 15 januari 2021 bij het bestuur worden opgevraagd. Daarna start de sollicitatieperiode. Het is de bedoeling dat per 
1 maart 2021 de eerste secretariaatsvrijwilligers aan de slag gaan. Alle vrijwilligers horen van ons…

● Tarieven voor 2021 vastgesteld
De tarieven voor het jaar 2021 zijn vastgesteld. Het betreft de tarieven voor de H. missen en alle aanverwante zaken, die van de begraafplaatsen van de vier kerkdorpen, die van de advertenties en de ver-huurprijzen van de kerken en het Pastoraal Centrum. 
U vindt alle tarieven op de website van de parochie. Meer informatie kan via het secretariaat worden verkregen.

● De Actie Kerkbalans 2021 van start
Deze actie is weer in de maand januari van het nieuwe jaar. Het thema van de actie blijft ‘Omzien naar elkaar’. Dit past helemaal in deze tijd waarin het coronavirus ons leven domineert. U weet het, we krijgen op geen enkele wijze subsidie van overheden of van instellingen. We draaien c.q. bestaan van de opbrengsten van de eigen Actie Kerkbalans, de collecten in de kerken en de rendementen van de beleggingen. Juist die collecten vallen dit jaar grotendeels weg door de ‘corona-lege’ kerken. Een reden temeer om de komende maand extra te doneren. Dat kan ook via IDEAL.

● Een nalatenschap ontvangen voor Boxtel
In de tweede helft van dit jaar heeft de parochie een stevige nalatenschap ontvangen. Het verzoek en de wens van de ‘schenkers’ is om er betekenisvolle dingen in Boxtel mee te doen. 
Hierover heeft het bestuur inmiddels belangrijke besluiten genomen. We schaffen onder meer videoregistratie en -streamingsapparatuur aan voor in de basiliek en we houden ook nog geld over voor de realisering van een ‘Mariakapel’ achter in de basiliek. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.

● Een appartement in het Koetshuis
In het aangekochte gedeelte van het Koetshuis hebben we boven een ruimte gecreëerd voor de Heilig Bloedstichting en een vergader- annex repetitie- en oefenruimte voor onszelf.
De benedenverdieping staat nog leeg. Deze willen we gebruiken voor het realiseren van een appartement. De procedures om dit voor elkaar te krijgen zijn in gang gezet. Als we van iedereen groen licht hebben willen we zo snel mogelijk starten. Want huuropbrengsten uit dit gedeelte hebben we hard nodig om de investeringen enigszins te kunnen bedruipen.

Groot onderhoud orgels van de basiliek
Jaarlijks wordt er klein onderhoud aan de beide orgels van de basiliek. Een keer in de ongeveer vijf jaar willen en moeten we groot onderhoud plegen. Gemakkelijk gezegd en ook gemakkelijk om te laten uitvoeren. Maar alle voorziene reparaties en aanpassing kosten heel veel geld. Gelukkig hebben we nog een potje van een aantal jaren geleden. Daarvan kan het bestuur grotendeels gebruik maken. De reparaties worden daarom in 2021 stapsgewijs uitgevoerd.
Waarschijnlijk wordt in de maand maart van het nieuwe jaar begonnen. Einde 2021 zou alles volgens planning gereed moeten en kunnen zijn.

● Strooiveld bij de Sint-Petrusbasiliek
Bij de basiliek wordt op de Sint-Petrusbegraafplaats een strooiveld gerealiseerd. Nabestaanden kunnen dan, als daarvoor wordt gekozen, de as van de overledenen uitstrooien op dit veld. 
Er wordt alles op alles gezet om dit strooiveld bij de Sint-Petrusbasiliek nog voor Kerstmis gereed te hebben en in gebruik te nemen.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 15 januari 2021 om 09.30 uur.