Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Wie reikt ons de hand?

27-07-2021

De Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) zoekt enthousiaste vrijwilligers 

De Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede heeft een belangrijke taak binnen de parochie. De werkgroep organiseert allerhande (geld)acties, zoals de Adventsactie, de Vastenactie de actie Missio en andere. Ook ondersteunt ze de parochie bij andere acties zoals die van Mensen in Nood. Omdat de bezetting van de werkgroep minimaal is, zoekt de club nieuwe mensen…

Iets voor u? Het is geen dagtaak. Het zijn vooral de dagen en weken vóór, tijdens en na een actie die op dat moment tijd vragen. Maar die tijd is te overzien en behapbaar. De groep vergadert meestal in het Pastoraal Centrum en ontvangt van de medewerkers ook alle steun en hulp. Er is ook altijd een kopje koffie en iets lekkers erbij…

Denk er eens over na, wellicht kunt en wilt u zich best voor enkele dagdelen per jaar verdienstelijk maken. Wanneer u zich betrokken voelt bij de Derde Wereld en graag van samenwerken houdt én van af en toe de handen uit de mouwen steken dan bent u van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Johan Bakker, tel. 0411 – 67 41 09 of via e-mail: 
j-a-bakker@hotmail.com. We zijn erg benieuwd naar uw reactie.