Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Positief en hoopvol 2022

29-12-2021

Gezond en Gezegend Nieuwjaar voor u allen en uw dierbaren

Beste mensen, graag wensen wij u en uw dierbaren namens het bestuur van onze Heilig Hartparochie een gezond en gezegend Nieuwjaar. Natuurlijk is het jammer dat heel veel activiteiten niet door konden gaan, zoals bijvoorbeeld de parochieavond, de vrijwilligersbijeenkomsten en de uitvoeringen die gepland waren rond de feestdagen. 

● Hartverwarmend
Het is hartverwarmend dat mensen zoveel begrip hebben voor de maatregelen, veerkrachtig zijn en bezig blijven met de schouders eronder te zetten voor de parochie. Ondanks de pandemie is er in 2021 heel veel gebeurd. Diverse restauraties aan onze mooie kerkgebouwen, het verder uitbouwen van de digitalisering waardoor mensen de H. Missen thuis kunnen volgen, de Alphacursus een mooie vorm van geloofsverdieping, die met veel succes digitaal is gehouden en de bijbeluitleg van onze pastoor Geertjan, het vijftigjarig priesterjubileum van pastor Harry van den Tillaart en zoveel meer.
Via de website houden wij u continu op de hoogte van alle zaken die zich in onze parochie voordoen. Voor 2022 staan er weer diverse zaken op het programma bijvoorbeeld het groot onderhoud van de kerken in Esch en Lennisheuvel, ook hebben we het plan om in het portaal van de toren in de basiliek een Mariakapel te ontwikkelen. Parochianen en passanten kunnen daar overdag altijd een kaarsje aansteken.
 
Meer dan ooit is onze parochie een belangrijke plek van vrede en menslievendheid, een plek waar mensen elkaar goed gezind zijn en veel voor elkaar over hebben. Een stevig anker van geloof hoop en liefde, dat merk je dagelijks aan al die mensen die zich met heel veel enthousiasme inzetten.

● Goede initiatieven worden zeer gewaardeerd
Mooi om te ervaren dat er zoveel mensen zijn met goede initiatieven. Zo hebben wij als voorbeeld in Esch het Angelusuurwerk en de Angelusklokken gerestaureerd. Een persoonlijk initiatief van een betrokken parochiaan en met medefinanciering. De klokken luiden nu dagelijks weer om 8, 12 en 6 uur, een mooie traditie die in ere is hersteld en iedere keer een aankondiging dat Maria de Moeder van Jezus wordt. Regelmatig horen we van mensen uit Esch, maar ook passanten en toeristen, dat men dit zo waardeert.

● Synode: Gemeenschapsvorming, gezamenlijke missie en actieve deelname
Een initiatief van onze paus Franciscus. Er wordt mee beoogd dat mensen wereldwijd meer betrokken worden bij de kerk. Mensen kunnen hun mening geven en positieve ideeën naar voren brengen. Deze meningen en ideeën worden gebundeld en per Bisdom verzameld in een rapport verwerkt. Dat dient dan als input dient voor toekomstig beleid. De bisschoppen onder leiding van de paus analyseren deze rapportages en proberen daaruit mede de richting te bepalen voor de toekomst van de kerk. Het doel is de mensen meer te betrekken, maar vooral hun mening te weten en van deze kennis gebruik te maken. Bottom-up dus, de mensen inspraak verlenen en te participeren bij het versterken van onze kerk. Wij houden u goed op de hoogte.

● Positief en hoopvol voor de toekomst 
Ondanks het feit dat het aantal mensen dat de kerk mag bezoeken beperkt was in verband met de voorschriften, hebben we prachtige vieringen gehad met mooi ingerichte kerken en heel veel mooie muziek, maar vooral ook heel veel devotie en inspiratie. Wij blijven onze rug strekken en we zijn heel positief en hoopvol voor de toekomst.
Ook de pandemie wordt overwonnen en het leven zal zeker weer een normaal patroon krijgen. Ieder mens is even belangrijk, ieder kerkdorp is even belangrijk: Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. De parochie is een sterke organisatie: goed georganiseerd en geleid, met een goed financieel fundament. Dat is overigens geen luxe, uw hulp en bijdrage is en blijft van wezenlijk belang voor de continuïteit. Er gebeurt zoveel door zoveel goedwillende mensen en daarvoor zijn we heel erg dankbaar. Samen maken we het geheel, samen doen we onze best ieder op zijn eigen manier.

● We kunnen het niet alleen we hebben elkaar nodig, meer dan ooit
Niemand is volmaakt, ieder mens heeft zijn positieve kanten. Laten we die vooral blijven zien en elkaar ondersteunen. Dat hoeft niet met grote gebaren, maar een vriendelijk woord, oprechte belangstelling en waardering doen al wonderen. Laten we op die wijze met elkaar doorgaan dan gaan we heel zeker een mooie toekomst tegemoet.
We hoeven het niet alleen te doen er is een sterke hand die ons de weg wijst en ons bijstaat, die ons helpt en ons vertrouwen en hoop geeft. Dat is de genade van onze lieve Heer, voor alle mensen altijd toegankelijk als je er maar open voor staat. Onze parochie en ons pastoraal team en al die mensen die het zo goed menen dragen daartoe bij. Daar zij we heel dankbaar voor. Dat ervaren we met elkaar, dag in dag uit.

Graag wensen wij u nogmaals namens het bestuur en het pastoraal team van de Heilig Hartparochie alle goeds en vrede in het nieuwe jaar. Hoopvol, vreugdevol en vol vertrouwen voor u en al uw dierbaren. Hartelijke groet en graag tot ziens!

Pastoor Geertjan van Rossem, voorzitter en Jos Polman, vicevoorzitter


Jos Polman en Geertjan van Rossem