Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: januari 2020

10-01-2020

Op donderdag 9 januari jl. vond de eerste vergadering, de januarivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Voetstap - oecumeneproject
Deze avond vindt op woensdag 22 januari 2020 plaats in het Protestants kerkje. De aanvang is om 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Iedereen is welkom en ook enkele bestuursleden van de HHP zijn aangemeld.

● Evaluatie kerstvieringen
Over de vieringen en H. Missen waren alle bestuursleden positief. Het waren allemaal prima en sfeervolle vieringen. Het programma van alle vieringen voor de kerkdorpen zat goed in elkaar en wordt gehandhaafd mits ze alle bemenst kunnen worden. Dank aan alle koren, musici en harmonieën, fanfares, werkgroepen en… onze fantastische vrijwilligers.

● Mistijden en -dagen in Esch
Er is op verschillende wijzen informatie ingewonnen, onder andere, en niet onbelangrijk, bij de Contactgroep Esch. Het bestuur is er nog niet uit en wil eerste nog meer informatie hebben over de beschikbaarheid van priesters. Het is de bedoeling om in de komen vergadering een beslissing te nemen.

● Bebouwing pastorietuin Liempde
De bebouwing kan helaas nog niet starten, er is nog een bezwaarschrift in behandeling bij de Raad van State. Jammer want dit kost de parochie veel broodnodig geld en de potentiële kopers van de te bouwen woningen zijn ook gedupeerd. Zij moeten langer wachten en staan al maanden in de acht. We vertrouwen erop zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen. Intussen heeft de parochie alle zaken met betrekking tot de verkoop geregeld en gaan we de nieuwe situatie in de praktijk uitzetten. 

● Verhuur gedeelte Koetshuis aan de Heilig Bloedstichting
Het bestuur is voor de vierde keer in gesprek gegaan met de Gemeente Boxtel. Ondanks eerdere toezeggingen van enkele jaren geleden kan het bestuur van de Heilig Bloedstichting een extra jaarlijkse tegemoetkoming niet tegemoet zien. Dit is jammer en zeer teleurstellend… Het bestuur gaat nu in gesprek met de Heilig Bloedstichting. Ze zullen nu zelf met meer huurpenningen over de brug moeten komen.

● Renovatie van ‘De Opgang’
De plannen zijn met betrokkenen doorgesproken en op basis daarvan aangepast en aangevuld. Deze worden met de beoogde aannemer besproken. Het is de bedoeling dat de uitvoering dit voorjaar wordt opgepakt. 

● Verkoop pastorie van Lennisheuvel
Na veel en goed overleg binnen de Contactgroep Lennisheuvel, de Commissie vastgoed en het bestuur van de HHP is besloten om ook de pastorie van Lennisheuvel te verkopen. We hebben ze niet meer nodig en de huurder heeft de huur onlangs opgezegd. Dus nu is het goede moment daar. Alle zaken voor de verkoop worden nu in gang gezet. 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 4 februari 2020 a.s.