Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Bedevaartsavond

20-09-2017

SAMEN MET DE PAROCHIE NAAR LOURDES

Vanavond vond op het pastoraal centrum de kennismaking en informatieavond plaats voor de bedevaarders naar Lourdes. En al was de groep door omstandigheden wat klein, de stemming zat er goed in...

Henk Smits van de VNB gaf een heldere en duidelijke uitleg over Lourdes en de bedevaart van het bisdom Den Bosch waar wij bij aansluiten. Het programma zit goed in elkaar en het belooft een mooie reis met vele (on) verwachte ontmoetingen te worden. Kapelaan Geoffrey de Jong begeleidt de bedevaart en is in die hoedanigheid ook hotelpastor in Lourdes...

Denkt u nu, ik wil toch ook nog mee dan is dat mogelijk als u snel bent...Neem dan even contact op met de dames van het parochiesecretariaat en zij zullen u doorverwijzen naar een van de leden van de werkgroep Bedevaarten. Van harte welkom!