Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Vacature - Coördinator Secretariaat -

16-11-2016

Advertentie ten behoeve van de werving van een Coördinator Secretariaat

De Heilig Hartparochie bestaat uit 4 geloofsgemeenschappen: Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. De parochie heeft een enthousiast pastoraal team, bestuur en contactberaad en elk (kerk)dorp heeft zijn eigen contactgroep. De parochie telt ruim 500 meewerkende vrijwilligers, 4 kerken en veel kapellen. Er is een centraal parochiesecretariaat met 2 parttime medewerksters. Dit secretariaat wordt uitgebreid met een coördinator.

De Heilig Hartparochie zoekt daarom een parttime (m/v)  

Coördinator secretariaat

● Hoofdtaken
- Het secretariaat heeft tot taak het (administratief) ondersteunen van het parochiebestuur en het pastoraal team.
- De coördinator secretariaat ondersteunt het parochiebestuur en het pastoraal team bij beleidsmatige beheerszaken, geeft richting aan en werkt mee binnen de secretariële en beheersondersteuning binnen de administratie, verricht administratief-organisatorische werkzaamheden en geeft leiding aan de medewerkers van het secretariaat.

● Functie-eisen
- Beschikt over leidinggevende en organisatorische kwaliteiten.
- Heeft theoretische en praktische kennis van bestuurs- en pastoraal ondersteunende werkwijzen en technieken.
- Heeft kennis van de taakstelling, structuur en werkwijze van het secretariaat van een parochie.
- Bezit een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en de Engelse taal.
- Bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- Heeft creativiteit, improvisatietalent en teamgeest.
- Beschikt over aantoonbare vaardigheden in het gebruik van geautomatiseerde systemen alsmede tekstverwerkers en rekenprogramma’s.
- Is bereid om over vastgestelde werktijden heen te stappen, in de voetstappen van de vrijwilligers.
- Heeft een affiniteit met de RK gemeenschap van de Heilig Hartparochie.

● Wij bieden
- Een enerverende baan in het hart van de parochie-organisatie: omvang 9 klokuren.
- Het werken in een dynamische en collegiale werkomgeving.
- Een salaris schaal 4 met een maximum van € 2.536,-- (1,000 FTE).

● Informatie en sollicitatie
U kunt een informatiepakket bij het secretariaat opvragen: info@heilighartparochie.nl of telefonisch: 0411 - 67 22 15. U kunt ook informatie inwinnen bij de secretaris: 06 - 10 51 48 56. Heel veel informatie over onze parochie en de organisatie ervan is te vinden op deze website: www.heilighartparochie.nl.

Schriftelijke sollicitaties kunnen tot uiterlijk vrijdag 2 december a.s. aan de secretaris van het parochiebestuur worden gericht, per adres: Duinendaal 2, 5281 AP  BOXTEL