Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: augustus 2018

11-08-2018

Op donderdag 9 augustus vond de zevende vergadering, de augustusvergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Inventaris voormalige H. Hartkerk
De beide biechtstoelen van deze kerk zijn naar Letland gegaan. Daar krijgen ze binnenkort een prachtige plek in een nieuwe kerk in de tweede grootste stad van dat land. In het najaar worden deze officieel in gebruik genomen. We gaan te zijner tijd bekijken of en zo ja we ons kunnen vertegenwoordigen in Letland. 

● Installatie nieuwe server
Een nieuwe server is aangeschaft en wordt op dit moment ingericht en daarna geïnstalleerd. Daarna is het secretariaat weer up-to-date voor wat betreft de automatiseringsapparatuur.

● ‘De Opgang’ in Esch
In de komen tijd wordt verder bekeken voor welke doeleinden de resterende ruimten na verkoop van de pastorie van Esch gebruikt kunnen c.q. moeten kunnen worden. Op basis daarvan wordt een verbouwing annex renovatie in gang gezet.

● Herontwikkeling vastgoed van de HHP
De herontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken is kort besproken; deze verloopt voorspoedig. Als alles meezit worden nog dit jaar de definitieve verkoopaktes van een aantal onderdelen bij de notaris gepasseerd.
In dit kader wordt de komende weken de pastorie van Liempde leeggeruimd. Een aantal spullen waarvoor we geen plek meer hebben worden op zaterdag 25 augustus verkocht. Nadere informatie hierover volgt. 

● Verslagen contactgroepen
Deze zijn zoals gebruikelijk kort besproken. Naar aanleiding hiervan worden enkele activiteiten ondernomen.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 6 september a.s.


Het bestuur van de Heilig Hartparochie